prosjekt

Felles / Forbund
950 000 kr til Norges Kampsportforbund - thumbnail

950 000 kr til Norges Kampsportforbund

Norges Kampsportforbund har fått bevilget 950 000 kroner fra Ung Frivillig Fond. Pengene er øremerket til ungdom og arrangement, og det vil innen kort tid [...]
Felles / Forbund
Pilotprosjekter for barn fra inntekstfattige familier - thumbnail

Pilotprosjekter for barn fra inntekstfattige familier

KUD utlyser midler til prosjekter for å bidra til at barn og unge uavhengig av foreldrenes økonomi kan være med på idrett og fritidsaktiviteter. Din [...]