Hva er forskjellen på trenerlisens/kurs og trenerattest?

Publisert 29.08.2023

Både innen idretten generelt og i kampsportforbundet har vi de senere år stilt strengere krav til at medlemmene våre skal bli møtt i klubber med trenere som har god fagkompetanse. I jakten på å tilby trenerne økt kompetanse og medlemmene økt trygghet ser vi at det nå har blitt en del begreper rundt trenervervet som kan skape forvirring.

Vi ser at spesielt begrepene trenerlisens og trenerattest trenger en dypere forklaring. Faktum er at dette er to forskjellige ting, som begge er obligatoriske for alle med trenerverv i norsk idrett og dermed kampsport.

Trenerlisens = trenerkurs / kompetanse

En trener mottar trenerlisens etter gjennomført trenerkurs i kampsportforbundets trenerløype. Dette er altså et utdanningsløp som gir kompetanse i det å være trener gjennom kursing på flere nivå. Kurset går over flere timer og må gjennomføres med praksis i egen klubb. Ved gjennomførte kurs og praksis vil man få godkjent trenerlisens/kompetanse som Trener 1, Trener 2 eller Trener 3 i NKFs trenerløype.

Oppsummert: Trenerkurs/lisens er en utdanning til å bli godkjent trener med nødvendig kompetanse.

Finn neste kurs og bli godkjent trener.
OBS: Trener 1-kurs er gratis i 2023!

 

Trenerattest = sikre minimumskunnskap for trygg læring

Gjennom NIFs planverk (les «Idretten skal» i sin helhet her) er det fastslått at idretten skal «sikre at de som har ansvar for idrettsaktiviteten tilrettelegger for trygghet, mestringsopplevelser og autonomi for utøveren, samt har kunnskap om ivaretagelse av utøverens helse, miljø og sikkerhet».

I denne forbindelse lanserte NIF «Trenerattesten»  – en digital gjennomgang av trenerens viktigste oppgaver. Trenerattesten kan gjennomføres digitalt, og når attesten er fullført, vises kompetansen på den enkeltes idretts-CV. Treneren får også tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges fremste trenere og utøvere.

Oppsummert: Trenerattesten er et kort digitalt program som gjennomføres for å vise at man har forstått de grunnleggende prinsippene for trygg trening. Denne kan sammenlignes med politiattesten som også er obligatorisk å innhente for alle trenere med ansvar for barn og ungdom.

Gjennomfør NIFs Trenerattest.