Medlemssystem

Forbund
Nytt medlemssystem: Klubber vil bli kontaktet av NIF - thumbnail

Nytt medlemssystem: Klubber vil bli kontaktet av NIF

Denne høsten overføres klubbene i Norges Kampsportforbund til forbundets nye medlemssystem (IMS), som i løpet av høsten utrulles til medlemsklubbene i [...]
Forbund
Nytt medlemssystem: Status for utrulling til klubber - thumbnail

Nytt medlemssystem: Status for utrulling til klubber

Siden 1. september er 25 av klubbene i Norges Kampsportforbund overført til forbundets nye medlemssystem, som i løpet av høsten utrulles til medlemsklubbene [...]
Forbund
Nytt medlemssystem: Utrullingsplan for høsten 2020 - thumbnail

Nytt medlemssystem: Utrullingsplan for høsten 2020

Før sommeren inngikk Norges Kampsportforbund avtale med NIF om tett samarbeid i forbindelse med ferdigstilling og utrulling av nytt medlemssystem. Den siste [...]
Forbund
Nytt medlemssystem: Informasjon om transaksjonspriser - thumbnail

Nytt medlemssystem: Informasjon om transaksjonspriser

Norges Kampsportforbund lanserer i 2020 nytt medlemssystem, som er en del av NIFs nye løsning for hele norsk idrett. Utrulling til de første klubbene i [...]
Forbund
Nytt medlemssystem: Norges Kampsportforbund inngår samarbeidsavtale med NIF - thumbnail

Nytt medlemssystem: Norges Kampsportforbund inngår samarbeidsavtale med NIF

Norges Kampsportforbund arbeider med å få ferdigstilt vårt nye medlemssystem, som skal lanseres i løpet av 2020. Forbundet er glade for å informere om at [...]
Forbund
Nytt medlemssystem - thumbnail

Nytt medlemssystem

Norges Kampsportforbund arbeider med å få ferdigstilt vårt nye medlemssystem. Sammen med NIF skal Norges Kampsportforbund sikre at alle våre [...]
Forbund
Nytt medlemssystem - thumbnail

Nytt medlemssystem

Norges Kampsportforbund arbeider med å få ferdigstilt vårt nye medlemssystem. – Sammen med NIF skal Norges Kampsportforbund sikre at alle våre [...]
Forbund
Nytt medlemssystem: Videre fremdrift og support i pilotfasen - thumbnail

Nytt medlemssystem: Videre fremdrift og support i pilotfasen

Norges Kampsportforbund lanserer i løpet av året nytt medlemssystem. 16 pilotklubber begynte testingen av det nye systemet i mai, og har i løpet av sommeren [...]
Forbund
Oppdatering av ny medlemsløsning: Informasjon vedrørende systemfeil - thumbnail

Oppdatering av ny medlemsløsning: Informasjon vedrørende systemfeil

I løpet av 2019 innfører Norges Kampsportforbund nytt medlemssystem, og 16 klubber er i gang med å teste det nye systemet. Etter en oppdatering av [...]