Medlemssystem: Utfordringer med SMS

Publisert 16.04.2021

Administrasjonen i Norges Kampsportforbund har nylig mottatt henvendelser fra enkelte medlemmer som ved bruk av vårt eksisterende medlemssystem (Mysoft) opplever utfordringer med utsendelse av SMS og epost.

Per 16.04 er utsendelse av SMS fra Mysoft-portalen testet, og mottakere får i varierende grad utsendte smser. Den vanligste årsaken til at man ikke mottar sms, er at mottakeren har et abonnement som er sperret for mottar av «overtakserte» tjenester, og/eller har markert i sin profil at man ikke godtar mottak av sms.

Utfordringer med utsendelse av epost

Forbundsadministrasjonen har også mottatt tilbakemeldinger fra klubber på utfordringer med epost via Mysoft. Epost-oppsett i Mysoft er nå endret, slik at fakturautsending som har feilet enklere skal nå mottakere. Dette er gjort ved å sette avsender til noreply@kampsport.no som default.

Ovennevnte løsning er dessverre ingen garanti for at alle mottakere får eposter. De som oftest ikke mottar epostene er brukere av eldre og til en viss grad utdaterte epostleverandører som eks. hotmail.com, online.no, bravenet.com. Løsningen på dette er dessverre ikke annet enn å oppfordre til bruk av annen epostadresse, eller evt. manuell uthenting av kopi, og videresending av faktura fra systemet.

Melding om usikkert nettsted

Som tidligere opplyst var Norges Kampsportforbund i fjor i dialog med kontakt med Mysoft angående advarselen enkelte medlemmer mottar angående usikkert nettsted. Vi fikk i den forbindelse opplyst at bakgrunnen for advarselen er at eksisterende medlemssystem, som fases ut i løpet av 2021, benytter en eldre krypteringsløsning. Dette er nå bekreftet av leverandøren som “ikke løsbart” uten at man knytter store utviklingsressurser på dette. Dersom det skulle vært gjort har man fortsatt ingen garantier for at løsningen vil fungere, eller en gang kunne være på plass før løsningen skal fases ut. Det vil derfor ikke prioriteres videre ressurser på dette før det skulle bli absolutt driftskritisk. Ta kontakt med administrasjonen på post@kampsport.no dersom dere ikke kommer inn i løsningen og behøver støtte med tilgang og/eller operasjoner i løsningen.

Du kan lese mer om meldingen om usikkert nettsted, og hvordan man fortsatt får tilgang til Mysoft, her.

Du kan også lese mer om prosessen med nytt medlemssystem her.