Nytt medlemssystem: Viktig informasjon om fakturering

Publisert 09.11.2021

Norges Kampsportforbund ruller denne høsten ut nytt medlemssystem (IMS), i samarbeid med NIF. Totalt 277 klubber er nå overført til det nye systemet, og 97 av klubbene har allerede tatt faktureringsløsningen i det nye medlemssystemet i bruk. Vi ber nå alle klubber gi tilbakemelding på ønsket løsning for fakturering ut året innen 20. november.

Som tidligere informert om fases Mysoft ut ved innføring av det nye medlemssystemet, og vil dermed ikke være tilgjengelig fra 31. desember.

NB! Vi gjør oppmerksom på at man vil hente uttrekk av både åpne og betalte poster fra Mysoft ved årsskiftet. Klubber vil kunne få tilgang til denne informasjonen ved henvendelse til post(a)kampsport.no.

Avklaring på fakturering

Per nå er det ca. 180 klubber som er overført det nye systemet, men som ikke har tatt faktureringsløsningen i bruk. Det er svært viktig at disse klubbene etablerer kontakt med NIF support vedrørende fakturering snarest. Alle klubber blir kontaktet med informasjon vedrørende dette per epost i løpet av uke 45. Klubber kan også kontakte NIF support direkte for alle spørsmål vedrørende nytt medlemssystem, inklusive fakturering. NIF support kan kontaktes per epost: imssupport@idrettsforbundet.no

Enkelte av klubbene som nylig har tatt faktureringsløsningen i det nye medlemssystemet i bruk, har hittil fakturert via Mysoft. Det er svært viktig at de klubbene dette gjelder kontakter Norges Kampsportforbund snarest, og innen 20. november. Dette gjøres per epost på post@kampsport.no.

Krav fra NIF

Norges Kampsportforbund minner om at overgangen til nytt medlemssystem er nødvendig, da NIF har definert krav om elektronisk betaling av medlemskontingent gjennom godkjent løsning. Alle klubber som er overført til IMS oppfordres derfor på det sterkeste til å ta faktureringsløsningen i bruk snarest. Klubbene må nå etablere kontakt med NIF support vedrørende dette – kun på den måten vil klubben sikres nødvendig bistand, og dermed vil stå klar til å fakturere gjennom IMS ved årsskiftet.

Vi presiserer også at IMS vil være gratis i drift, samt at valg av AvtaleGiro for kampsportklubber gir en pris som er lavere enn dagens løsning, og ca. 60% billigere enn nærmeste konkurrent i markedet. Det er allerede også støtte for betaling med Vipps, eFaktura og kort i løsningen, til noe høyere transaksjonspris enn AvtaleGiro.

Husk påmelding for kurs

Vi minner samtidig om at NIF nå tilby IMS-kurs 4 ganger pr. uke til følgende tider:

  • Mandag og onsdag 17.00 -19.00
  • Tirsdag og torsdag 09.00 -11.00

Klubbene kan melde seg på kursene, som avholdes via Teams, på dette påmeldingskjemaet

Du finner all informasjon om IMS på vår samleside.