Nytt medlemssystem: Videre utrulling gjenopptas i september

Publisert 29.06.2021

Tidligere i år ble det besluttet midlertidig stans i utrullingen av nytt medlemssystem, samt drift av eksisterende medlemssystem ut 2021. Utviklingsarbeidet med den nye løsningen de siste månedene har vært vellykket, og man vil derfor gjenoppta utrullingen til klubbene fra september. 

Norges Kampsportforbunds nye medlemssystem er en del av den nye løsningen for hele norsk idrett. Leverandøren av den nye løsningen er AITC. Du kan lese mer om samarbeidet med NIF og arbeidet med den nye løsningen på vår informasjonsside om nytt medlemssystem.

Årsaken til at man i februar besluttet å drifte eksisterende løsning ut året, var blant annet at flere funksjoner i IMS på det tidspunktet ikke hadde påvirkning på alle eksisterende medlemmer. Du kan lese mer om avgjørelsen om å fryse videre utrulling her.

AvtaleGiro-utfordringer løst

Frem mot sommeren har verifisering av faktureringsløsning og hjelp til feilretting for eksisterende klubber vært sentralt i arbeidet med det nye systemet.

– Utfordringene med AvtaleGiro hos NETS/Buypass er løst, og fakturering av kontingent er igangsatt for de klubbene som er overført til den nye løsningen. Flere bulkoppdateringer er også bekreftet i funksjon, og sluppet per klubb med nødvendig opplæring, forteller Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

Utviklingsarbeidet med den nye løsningen gjøres i tett samarbeid med et brukerforum bestående av utvalgte klubber.

–  Forbedring av brukergrensesnitt og en god onboardingprosess for nye medlemmer er fortsatt høyt prioritert fra brukerforumets side, påpeker Søvik.

Følges opp via Styringsgruppemøter

I tillegg til ukentlige statusmøter med NIF og AITC gjennomføres det regelmessige styringsgruppemøter.

– Gjennom disse styringsgruppemøtene vil Norges Kampsportforbund sikre at den mer detaljerte kravspesifikasjonen som ble lagt til grunn for samarbeidsavtalen i fjor innfris fullt ut. I tillegg vil vi gjennom styringsgruppen opprettholde fokus på oppfølging av overordnede problemstillinger som risikoanalyser og korrekte personvernerklæringer ved onboarding, med tanke på markedsføring og kommunikasjon mot det enkelte medlem, avslutter Søvik.

 

Norges Kampsportforbund vil i august publisere oppdatert informasjon om utrullingsprosessen som skal gjennomføres i løpet av høsten. Dette vil også sendes til klubbene via nyhetsbrev. Alle klubber vil selvfølgelig kontaktes i god tid før overføring til det nye systemet.