Klubbutvikling: Husk å ta i bruk Bedre Klubb del 2!

Publisert 07.02.2022

Klubbutvikling er definert som alle møtepunkter mellom klubb og særforbund eller idrettskrets, hvor sistnevnte bistår klubben i deres utvikling. Norges Kampsportforbund opptatt av god klubbutvikling, og oppfordrer derfor nå alle klubber til å ta i bruk Bedre Klubb del 2.

Samfunnet stiller stadig større krav til klubbdrift, da idretten har en sentral rolle som samfunnsaktør i møtet med barn og unge. For å sikre at nye og eksisterende medlemmer får så like forhold som mulig, uavhengig av idrett, hvor i landet man bor, eller hvor stor klubben er, er det viktig at klubbene er kjent med de forventningene Kampsportforbundet har til sine medlemsklubber når det kommer til klubbdrift.

Norges Kampsportforbund har i løpet av 2021 gjennomført tre tiltak for å løfte vårt klubbutviklingsarbeid, og sikre at samfunnets krav til klubbdrift innfris:

  • Klubbutviklingssiden på kampsport.no ble relansert.
  • «Bedre Klubb Del 2», et egenutviklingsverktøy for klubber, ble ferdigstilt.
  • Norges Kampsportforbund har også definerert fire forskjellige klubbtyper, og bruker disse definisjonene i utdanningssammenheng. Dette blir spesielt viktig for medlemsklubber å sette seg inn i blant annet gjennom «Bedre klubb del 2».

Forutsetning for å søke tilskudd

Bedre Klubb del 1 og 2 må gjennomføres for å søke på forbundets felles tilskuddsordning.

– Det vil åpnes for ny søknadsrunde for tilskuddsordningen i løpet av våren. I den forbindelse vil det også gjennomføres et webinar om Bedre Klubb, slik at klubber vil få anledning til å stille spørsmål, og også lære mer om innholdet i Bedre Klubb, sier Vegard Henriksen, bredde- og arrangementssjef i Norges Kampsportforbund.

Hvorfor klubbutvikling?

NKFs oppgave er å legge til rette for at klubbene utvikles i takt med samfunnet, at klubbene opplever medlems- og/eller organisasjonsutvikling, samt oppfyller krav til god klubbdrift. Dette betyr at klubben er drevet av demokratiske prinsipper, samarbeid og respekt.

Som en del av Norges Idrettsforbund deler kampsportforbundet NIFs målsetninger om bedre klubber:

  • Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet.
  • Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og lokalsamfunnet.
  • Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god idrettsaktivitet.

Bedre klubb del 2

«Bedre klubb» er et utviklingsverktøy laget av Norges idrettsforbund, som skal gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag. «Bedre klubb del 1» har i lengre tid blitt brukt av flere av våre medlemsklubber.

«Bedre Klubb del 1» er bygget opp som en spørreundersøkelse hvor klubbene skal svare på spørsmål innenfor syv grunnleggende organisasjonsområder. Gjennom å svare på hvordan idrettslaget blant annet løser gjennomføring av årsmøter, medlemsregistrering, regnskap, politiattest og barneidrett skal «Bedre klubb» avdekke styrker og svakheter i idrettslaget. Ved å vite hvilke svakheter eller utviklingsområder klubben kan ha vil det være enkelt å sette i gang tiltak for videreutvikling.

– Del 2 har generelt et mer spisset utviklingsfokus. Verktøyet gir informasjon og gode verktøy og maler som klubbene kan ta i bruk for å legge grunnlaget for videre utvikling. For Norges Kampsportforbund vil Del 2 av «Bedre Klubb» sammenfalle med de forskjellige klubbtypene vi også har definert, slik at alle klubbtyper vil få den oppfølgingen og de vekstmulighetene de trenger. Det er klubbens registrerte leder som kan gjennomføre «Bedre klubb del 2», og det anbefales å gjøre dette sammen med resten av styret og eventuelt flere av klubbens ressurser, forteller utviklingskonsulent Ingrid Botslangen Frantzen.

Vi håper så mange som mulig av våre medlemsklubber nå vil ta Bedre Klubb del 2 i bruk. Ved eventuelle spørsmål kan administrasjonen kontaktes på post(a)kampsport.no.