WT: Informasjonsmøte for medlemsklubber

Publisert 27.01.2022

Seksjonsstyret for taekwondo-WT inviterer alle sine klubber til medlemsmøte 13.03. -Temaet for møtet er WTs fremtid, opplyser seksjonsleder og Forbundsstyrerepresentant Øyvind Kveine.

– Seksjonsstyret har fulgt med på hva som skjer på nett i etterkant av WKFs suspensjon av kampsportforbundet, og har hatt noen diskusjoner rundt dette internt. Vi ønsker derfor å invitere til et medlemsmøte, hvor man åpent kan diskutere WTs fremtid, i tråd med kronikk nylig publisert av forbundets generalsekretær, forteller Kveine.

Mer detaljert informasjon kommer

Seksjonsstyret vurderer nå Gardermoen som lokasjon for møtet, men har ikke alle detaljer på plass. Man vil informere om nøyaktig tid og sted for møtet så snart dette er avklart, og oppfordrer alle klubber til å sette av denne datoen allerede nå. Når mer detaljert informasjon publiseres vil dette gjøres sammen med et enkelt påmeldingsskjema, slik at man har oversikt over antall deltakere.

– Årsaken til at man ser på Gardermoen som lokasjon er for å gjøre det enklere å reise inn for de klubbene som ikke er på Østlandet. Seksjonen skal også forsøke å få til noe reisestøtte. For de klubbene som ikke har anledning til å stille fysisk vil vi ha mulighet til å delta elektronisk, men vi oppfordrer så mange som mulig til å delta fysisk, avslutter Kveine.