Tildelte midler «Paraidrett i kampidrettene»

Publisert 12.10.2023
Redigert 11.01.2024

I mai 2023 utlyste Norges Kampsportforbund, Norges Bryteforbund og Norges Bokseforbund paramidler til det felles prosjektet «Paraidrett i kampidrettene». Prosjektets formål er å starte opp og/eller videreutvikle aktivitetstilbud for personer med funksjonsnedsettelse, og støtte klubbene i arbeidet. Aktivitetstilbudet kan både være inkludering i ordinære partier eller egne paratilbud.

Utlysningen kan leses her.

Flere kampsportklubber har fått midler

10 klubber har fått tildelt midler for 2023 og 2024. På de tre forbundene fordeler det seg slik: fem klubber i Norges Kampsportforbund, tre klubber i Norges Bryteforbund og to klubber i Norges Bokseforbund. De fem klubbene i Norges Kampsportforbund er både en fordeling mellom oppstart av nye tilbud og videreutvikling av allerede eksisterende tilbud.

Stange Karateklubb

Stange Karateklubb har startet opp et nytt paraparti, og partiet består per i dag av fire utøvere med utviklingshemming. Partiet hadde første trening 28. august, og trener mandager kl. 18:00-19:30. Klubben har fokus på å jobbe innenfor trygge og gode rammer, og har også et mål om at utøverne skal delta på Shobu Ippon Cup på Stange i desember.

 

Trondheim Taekwon-Do klubb

Trondheim Taekwon-Do klubb har satset mot paraidrett de siste fem årene, og skal nå videreutvikle eksisterende tilbud som en til en oppfølging av klubbens syv parautøvere (både på felles trening med andre og alene med instruktør), ha en egen instruktør med ansvar for klubbens parautøvere som skal tilrettelegge på trening og ha jevnlig oppfølging, samt utvikle paraklasse på NM 2024 i Trondheim. Klubbens hovedsenter er på Lade. Klubben ser virkelig frem til å kunne satse videre slik at vi når målsettingen om at Taekwon-Do skal være for alle, forteller Gunnar A. S. Rugsveen.

 

Stjørdal Atletklubb

Stjørdal Atletklubb (taekwondo) ønsker å utvikle en basis for selvforsvar egnet for rullestolbrukere, som lett kan tilpasses den enkeltes behov. Håpet er også at dette kan tilpasses andre personer med fysiske funksjonsnedsettelser etter hvert. Det er i denne prosessen startet et samarbeid med instruktører innen karate/tai chi og acudo ryu, samt en utøver i rullestol. Når klubben har utviklet en base med teknikker, vil de ha et parti med selvforsvar for personer med fysiske funksjonsnedsettelser i klubben. Kunnskapen og teknikkene som klubben har tilegnet seg underveis, vil også deles med klubber i NKF og andre interesserte.

 

Nærbø Makotokai Kampsportklubb

Nærbø Makotokai Kampsportklubb skal videreutvikle sitt tilbud for personer med funksjonsnedsettelser. De har per i dag en aktiv parautøver, og ønsker å rekruttere flere utøvere. Klubbens tilbud inneholder inkludering av barn og unge med en funksjonsnedsettelse i ordinære partier. Nærbø Makotokai Kampsportklubb har treninger tirsdager og torsdager kl. 17:30-18:30 for nybegynnere.

 

Sarpsborg Karateklubb

Foto: Juan Lopez

Sarpsborg Karateklubb har startet opp et paraparti for barn med utviklingshemming i alderen 6-10 år. Partiet har trening lørdager kl. 10, og partiet består til nå av fem utøvere. Hovedtrener Juan forteller at de hadde en veldig fin første trening 09. september. Deltakerne på partiet trener også på det ordinære barnepartiet, og dette prosjektet skal være et tilrettelagt tilbud som et tillegg til barnepartiene. Dette er et eget prosjekt, og ikke det samme prosjektet som «Inkludering av barn og unge med Downs syndrom på karatestevner» støttet av Stiftelsen Dam.

 

Åpne paraidrettsdager

I prosjektet «Paraidrett i kampidrettene» ligger det også inne at vi skal ha seks åpne kampsportdager rundt i Norge. Første åpne kampsportdag er i Trondheim 18.11.23. Vi kommer tilbake med mer informasjon rundt dette.

Har du noen spørsmål angående prosjektet eller paraidrett? Ta kontakt med vår parakonsulent Emilie.