Leserinnlegg: Oppstart av kampsport for parautøvere

Publisert 02.01.2024
Redigert 03.01.2024

Nordstrand IF Parasport har i over 1 år hatt et kampsporttilbud for personer med utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelser. Det har vært et spennende og lærerikt år!

Leserinnlegg fra Nordstrand IF. Les mer om deres tilbud innen parakampsport.

Bakgrunn

Jeg heter Christopher Knudsen og er Idrettskoordinator for Parasport i Nordstrand IF. Hos oss har vi tilbudt paraidrett i 20 år og har i dag over 150 parautøvere fordelt på 8 ulike idretter. For personer med bevegelseshemming tilbyr vi rullestol-håndball og for personer med utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelser tilbyr vi basis, fotball, håndball, innebandy, klatring, bowling og ikke minst, kampsport.

Vi er opptatt av å tilby et mangfoldig idrettstilbud som kan treffe bredt hos målgruppene våre, og da ble etter hvert kampsport naturlig å vurdere. Det var spesielt to faktorer som påvirket dette. 1: En av våre dyktige paratrenere, André Madison, hadde lang erfaring og god kompetanse innen brasiliansk Ju-Jitsu og capoeira og uttrykte et ønske og engasjement for å etablere en kampsportgruppe for personer med utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelser. 2: Samtidig ble vi kontaktet av parakonsulenten i kampsportforbundet, Emilie Kristiansen, og hadde flere gode samtaler om oppstart av et kampsporttilbud hos oss.

Oppstart

I løpet av høsten 2022 fikk vi tak i egnede lokaler og treningstider, og inviterte barn, ungdom og voksne til å være med. Det ble raskt en god gjeng som ble med hver uke og fant stor glede i denne idretten. Vi etablerte derfor en egen gruppe for de yngste og en egen gruppe for unge voksne.

Til årsmøtet i Nordstrand IF våren 2023 ble forslag om å melde oss inn i Kampsportforbundet vedtatt og vi har hatt stor glede av å kunne samarbeide med kampsportforbundet med oppstarten.

Fra og med høsten 2023 har kampsporttilbudet vårt fått tildelt supre lokaler på Oppsal Arena, der alt er tilrettelagt for å kunne tilby god og trygg aktivitet. Vi er stolte av å kunne tilby kampsport og ser at det treffer utøverne som deltar godt.

Samtidig må vi erkjenne at vi har møtt på utfordringer, spesielt med tanke på rekrutteringen av utøvere. Det har vært ca. 10 utøvere som har vært med til og fra i løpet av året, men kun 4-5 som har deltatt aktivt hver uke. Det har gjort til at vi nå har slått sammen barne- og ung voksengruppa til én gruppe. På sikt ønsker vi at tilbudet skal bli såpass attraktivt at vi kan utvide til flere grupper igjen.

Utfordringer

Vi har fundert og spekulert på hvorfor det er utfordrende å rekruttere utøvere og har noen tanker om det. Foreløpig svar er todelt:

1: Hos oss tilbyr vi mange idretter og har i stor grad markedsført alle våre aktiviteter samlet og utøvere, foresatte og andre ressurspersoner har kunnet «velge og vrake» i ulike tilbud. Det gjør at vi i større grad vil prioritere å markedsføre kampsport selvstendig og vil vurdere større arrangement som «kick-off» for å samle mulige utøvere til trening/arrangement for å synliggjøre og ufarliggjøre idretten.

2: Videre spekulerer vi i om kampsport oppfattes mer utrygt enn det faktisk er. At det er en stereotypi om at i kampsport så er man fysiske mot hverandre. Dette stemmer ikke i virkeligheten, i hvert fall ikke hos oss. Hos oss er trygt å trene og det praktiseres ikke med nærkontakt. Treningen oppleves som en allsidig kroppsutfoldelse, med fokus på styrke og koordinasjon og elementer av kampsport som spark på puter, ofte akkompagnert av musikk og mye moro.

Veien videre

Vår kampsporttrener har arrangert trening og introduksjon for deltakere på vår Aktivitetsleir i høstferien med stor suksess og ble omtalt som den mest populære aktiviteten på leiren. Kampsporttreneren vår var også til stede på paraidrettsdagen i Oslo, som ble arrangert i Stovnerhallen til stor glede for de deltakerne som kom innom standen hans. Vi ser at det kampsport treffer bredt og gir stor glede, men vi har en jobb å gjøre med rekrutteringen.

Vi tror mange flere i målgruppen vi jobber med kan ha glede av kampsport som et fast idrettstilbud, og ser frem til å jobbe målrettet med dette i 2024.

Vi trener onsdager på Oppsal kl. 18:00 – 19:00 og ønsker nye utøvere velkommen!