Reorganisering

Siden tidlig 2019 har forbundsstyret arbeidet med forslag til ny organisasjonsmodell, med ønske om å eliminere spenninger og få mer fokus på aktivitet.

Foranledningen til arbeidet med reorganisering var blant annet:

  • NIFs pågående moderniseringsprosess,
  • Indre spenninger i norsk idrett mellom topp og bredde samt
  • Flere interne utfordringer i Kampsportforbundet, spesielt innen karate

Publiserte nettsaker

Nedenfor finner du en kronologisk oversikt over nettsaker som er publisert vedrørende arbeidet med forslaget til reorganisering siden februar 2019.