Høring Kampsport 2.0 – Svarfrist 20. april

Kampsportforbundet har gleden av å invitere alle våre medlemsklubber til en åpen høring nå som Kampsport 2.0 prosjektet er i sluttfasen.

Siden forbundstinget 2022 har Norges Kampsportforbund jobbet med prosjektet «Kampsport 2.0» som har hatt til hensikt å revitalisere forbundet vårt. Se tingvedtaket her: Forslag fra Forbundsstyret / Tingvedtak Forbundstinget 2022

Prosessen er ennå ikke ferdig, men NKF er nå klare til å ta i mot de første tilbakemeldingene på arbeidet som er gjort, OBS: Husk svarfrist 20. april.

Generelle krav for kunne delta på høringen

  • Klubben må være medlem av NKF.
  • Det er kun klubbstyret som i fellesskap kan avgi høringssvar.
  • Klubben velger selv hvor mange deler av Kampsport 2.0 den vil inngi høringssvar til.
  • Klubben står fritt i å komme med innspill ut over det som ligger til høring. I den forbindelse vises det også til artikkelen om Forbundstinget 2024 og de retningslinjene som gjelder for å fremme saker på Tinget.

Arrangørmodellen

Norges Kampsportforbund ønsker innspill fra sine medlemsklubber på hvordan arrangørmodellen kan oppdateres slik at flere klubber skal kunne ta på seg rollen som arrangør av stevner og kurs.

På denne siden finner du høringsbrevet og høringsnotatet, og vi håper at alle våre medlemsklubber vil gi sine innspill til saken.

Her finner du skjema til besvarelse av høring for arrangørmodellen.

Toppidrettskomité

Norges Kampsportforbund ønsker høringsinnspill fra våre medlemsklubber om hvordan seksjonene som organiserer sin toppidrett innenfor rammen av NKF, best kan utøve innflytelse og legge føringer for egen toppidrett.

På denne siden finner du høringsbrevet og høringsnotatet, og vi håper at alle våre medlemsklubber vil gi sine innspill til saken.

Her finner du skjema til besvarelse av høring for toppidretten.

Merkevarebygging

Norges Kampsportforbund ønsker høringsinnspill fra våre medlemsklubber om hvordan seksjonene på best mulig måte kan sikre egenprofilering, egenfinansiering og merkevarebygging ut over felles profilering, kontingent og overføringer fra NIF.

På denne siden finner du høringsbrevet og høringsnotatet, og vi håper at alle våre medlemsklubber vil gi sine innspill til saken.

Her finner du skjema til besvarelse av høring for merkevarebygging.

Internasjonalt arbeid

Norges Kampsportforbund ønsker høringsinnspill fra våre medlemsklubber om hvordan seksjonene skal kunne representere sine grener nasjonalt og internasjonalt innenfor rammen av NKF.

På denne siden finner du høringsbrevet og høringsnotatet, og vi håper at alle våre medlemsklubber vil gi sine innspill til saken.

Her finner du skjema til besvarelse av høring for internasjonalt arbeid.

Organisatoriske endringer

Norges kampsportforbund ønsker høinrgsinnspill fra våre medlemsklubber om hvordan NKF best kan sikre kontinuitet og demokratisk maktfordeling i forbundet.

På denne siden finner du høringsbrevet og høringsnotatet, og vi håper at alle våre medlemsklubber vil gi sine innspill til saken.

Her finner du skjema til besvarelse av høring for organisatoriske endringer.