KS 2.0 Høringsnotat: Organisatoriske endringer

Innledning

I «Sak 4.2 forslag fra forbundsstyret om prosjekt Kampsport 2.0», beskrives et behov for å evaluere dagens organisering og disponering av ressurser. Seksjonene opplevde ikke å få den støtten de trenger til å løse oppgavene de er satt til.

Samtidig kommer det tydelig fram gjennom de siste års drift at seksjonene og grenkomiteene i for stor grad bruker tiden sin på oppgaver som ikke ligger innenfor deres virkeområder. Dette fører til at både tillitsvalgte og ansatte bruker tiden på feil ting, noe som resulterer i at organisasjonen jobber på en ineffektiv måte som går ut over aktiviteten og tjenestene vi leverer til medlemmene. Det er flere ulike årsaker til hvorfor det blir slik, og noe av nøkkelen til å løse det vil være en organisasjonsmodell som tydeligere definerer ansvar, roller og styringsmekanismer.

Høringsnotat

Høringsnotat, Organisatoriske endringer

 

 

Her finner du skjema til besvarelse av høring for organisatoriske endringer.