WKF: Vellykket kick off avholdt

Publisert 15.01.2020

For å øke aktiviteten for WKF-karate i Norge er det vedtatt å arrangere kick off-samlinger to ganger årlig. Kick off for vårsesongen ble derfor avholdt i Bjørnholt Idrettshall 10.-12. januar. 86 deltakere fra 23 klubber deltok på samlingen.

Kick off-arrangementene skal være en nasjonal arena hvor konkurranseutøvere i Norge skal møtes, måle ferdigheter og ikke minst lære av hverandre, under kyndig veiledning av utvalgte regionstrenere.

Praktisk trening for både dommere og utøvere

Samlingen startet fredag kveld med informasjonsmøte for dommer og coacher på Ullevål, mens det øvrige programmet ble arrangert i Bjørnholt idrettshall utenfor Oslo.

– Lørdag var satt av til øving av kata og kumite. I tillegg til regiontrenerne Jørn Ove Hansen, Morten Salvesen og Ronny Olsen var vi så heldige å få med oss Gard Sælid og Lars Forberg til å undervise i kumite, forteller Terje Årdal i WKF- grenkomiteen.

Kata-treningen ble koordinert av Arne Wallan med hjelp av Mikael Ek, Eli Stamnes (uttøying) og

Godt og variert program også for kata-utøverne. Foto: Arne Wallann.

Christian Haagensen (prestasjonsfremmende styrketrening),  Også dommere hadde praktisk trening under veiledning av Kjell G. Jakobsen. Dommerne bidro med dømming av kata-utøverne samt tilbakemeldinger på karaktergivningen for hver enkelt utøver.

– Kata-prosjektet hadde et godt og variert program for de ca. 20 kata-utøverne som stilte på kick off. Utøvere fra Møre og Romsdal, Haugesund, Moss, Sørum, Nesodden, Bærum og Oslo deltok. Det ble også holdt økter med gjennomgang av konkurranse-kataer, samt runder med dommere, der utøverne ble idømt poeng etter det nye systemet og fikk tilbakemelding, forteller kata-koordinator Arne Wallann.

Randori på programmet

Søndag ble det gjennomført felles oppvarming ved Jørn Ove Hansen, før det ble kjørt randori for alle kumite-utøverne. Deltakende dommere bidro både med dømming og tilbakemeldinger.

– Randori programmet var godt, og vil ved senere anledninger bli ytterligere forbedret ved inndeling i klasser og oppfølging i form av øvelser under veiledning av coacher. Vi gelder oss allerede til neste kick off i september, og takker for alle som bidro til arrangementet, sier Årdal.