WKF: Vellykket dommerwebinar avholdt

Publisert 16.06.2020

WKF-dommerkomiteen arrangerte fredag 12. juni et vellykket webinar om kata-dømming for dommere med internasjonal, nordisk og JA-katalisens. Formålet med webinaret var å styrke kompetansen på kata-dømming.

Webinaret, som ble ledet av dommer Robert Hamara, inkluderte regelverksgjennomgang, videoanalyse og diskusjon. Del 2 av webinaret vil bli gjennomført fredag 19. juni.

Nyttige diskusjoner

– På seminaret fikk vi en gjennomgang av regelverket. I tillegg ble det vist videoer av kata-gjennomføringer som ble analysert og diskutert i felleskap. Dette gav nyttige diskusjoner, og man fikk diskutert ulike problemstillinger knyttet til bedømmelse. Særlig gjennomgangen av hvordan man kan og skal bruke «guidelines for bedømmelse av kata» var nyttig, forteller dommerkomiteens leder, Stian Simble Berglund.

Berglund understreker at tilbakemeldingene på webinaret fra deltagerne har vært positive, og påpeker at det er viktig å øke kompetansen på bedømmelse av kata, spesielt nå som Norges Kampsportforbund satser på e-stevner i kata.

– Å bedømme kata på video er utfordrende. Det er også viktig at dommerne får diskutert problemstillinger rundt bedømmelse av kata på video. Webinaret er et viktig bidrag til å utvikle e-stevner i Norge, samt å gi bedre grunnlag for bedømmelse av kata i årets Sommercup, som avholdes som e-stevne.

Faglig påfyll

Webinaret ble avsluttet med at deltagerne fikk oversendt seks kata-videoer samt skjema for bedømmelse. Deltagerne skal fram til seminarets del 2, som avholdes 19. juni, gjennomgå videoene, og benytte skjemaet til å bedømme kataene. Videoene og bedømmingen vil deretter bli sentralt i del 2. av seminaret.

– Dommerkomiteen håper dette vil bidra til økt kompetanse rundt blant våre mer erfarne kata-dommere. Dommerkomiteen håper også å kunne få til et tilsvarende opplegg for våre mindre erfarne dommere i fremtiden, avslutter Berglund.