WKF: Nye medlemmer i grenkomiteen

Publisert 21.04.2020

Som tidligere orientert, etterspurte karate-seksjonen i mars nye kandidater til WKF-grenkomiteen da tre av komiteens tidligere medlemmer trakk seg med umiddelbar virkning.  – Vi er svært glade for å informere om at vi nå har fått tre nye medlemmer i komiteen på plass, forteller Espen Nordal, leder i grenkomiteen. 

De tre nye medlemmene av komiteen er Morten Alstadsæther, Solveig Tellefsen og Nils Peter Just.

– Karate-seksjonen mottok mange gode forslag på kandidater, og vi ønsker å takke hele karate-miljøet for engasjementet. Nå ser vi frem til å se grenkomiteen fortsette det gode arbeidet påbegynt av tidligere medlemmer. Det blir et viktig stykke arbeid frem mot Forbundstinget, samt et godt stykke arbeid i videre tilrettelegging for de som blir tingvalgt inn til å fortsette arbeidet. De tre nye medlemmene i komiteen tar med seg bred erfaring og betydelig kompetanse som vil komme hele karate-Norge til gode. Alle tre bidrar allerede på mange måter i karate-miljøet, og seksjonen retter selvfølgelig også en stor takk til de tre for at de ønsker å nedlegge ytterligere utvidet innsats for idretten, forteller Jannikke Berger, leder av karate-seksjonen.

Håper på aktiv høst

Ifølge komitéleder Nordal starter den nye komiteen ganske umiddelbart å sette i gang med i arbeidet.

– Selv om det akkurat nå er stopp for de fleste når det gjelder trening og arrangementer, er det mye som skal planlegges og gjøres klart for høst-sesongen – når vi selvfølgelig håper at idrettslig aktivitet kan gjennomføres på mer normalt vis.

Imøteser spørsmål og innspill

Nordal understreker at komiteen gjerne mottar henvendelser fra klubbene.

– Komiteen vil fremover orientere om prioriterte arbeidsområder og prosjekter via forbundets nettsider, og vi oppfordrer alle klubber til å ta kontakt om de har spørsmål eller andre innspill. Hele komiteen er motivert for å videreføre arbeidet som er påbegynt, og ser frem til å jobbe for WKF-karatens beste, avslutter Nordal.