WKF: Infoskriv 1 2019 fra regelverkskomiteen

Publisert 05.09.2019

For å sikre god informasjonsflyt vedrørende karate-regelverket, vil World Karate Federation fremover regelmessig sende ut infoskriv med oppklaringer og presiseringer. Alle utøvere, trenere og dommere oppfordres til å gjøre seg kjent med informasjonen som fremkommer i informasjonsskrivene.

I det første informasjonsskrivet opplyser Gunnar Nordahl, formann for WKFs komite for konkuranseregler, om formålet med utsendelsene.

– Formålet er å få kommunisert aspekter ved regelverket som skulle trenge oppklaring, endringer i prosedyrer som eventuelt ikke gjenspeiles i selve regelverket, og midlertidige endringer gjeldende frem til ny gjennomgang av regelverket.

Ønsker å informere

WKF presiserer i skrivet at de ønsker å holde utøvere, trenere og dommere informert om gjeldende praksiser og eventuelle endringer som ikke med enkelhet kan forstås av selve regelverket.

– Vi oppfordrer alle som er involvert i konkurranser i utlandet om å gjøre seg kjent med informasjonen som fremkommer i disse skrivene, sier sportssjef Dag Jacobsen.

Alle informasjonsskrivene vil samles fremover på siden for WKFs regelverk.  

Det første informasjonsskrivet fra WKFs regelverkskomité kan leses i sin helhet her.

Emne: