WKF: Bli med på digitalt informasjonsmøte

Publisert 25.08.2020

Toppidrett karate inviterer til et uformelt informasjonsmøte for alle WKF-trenere 29. august. 29. og 30. august var det planlagt sparringssamling med landslagstrener i karate, Wayne Otto. Av hensyn til utøvernes helse og sikkerhet er samlingen dessverre utsatt. Det planlagte informasjonsmøtet som skulle avholdes i forbindelse med samlingen vil derfor nå gjennomføres digitalt.

Korona-situasjonen har ført til at WKFs kick off, planlagt samme helg, også er utsatt. Ny, tentativ dato for både sparringssamlingen og kick off er 24.-25. oktober.

Digital treningsøkt og informasjonsmøte

Da forbundet ønsker å gi inspirasjon og motivasjon til unge, satsende utøvere i denne krevende perioden vil landslagstrener Wayne Otte gjennomføre en treningsøkt via Zoom, lørdag 29. august kl. 10:30.

I etterkant av denne treningsøkten skal sportsavdelingen gjennomføre et uhøytidelig infomøte, der man kan stille spørsmål. Møtet vil begynne ca. 12:15, og vil da erstatte det fysiske møtet som var planlagt gjennomført samme dag.

– Sportsavdelingen avlyser samlingen og det fysiske informasjonsmøtet med tungt hjerte, og håper at så mange som mulig velger å følge onlinetreningen og det påfølgende informasjonsmøtet, oppfordrer Tietze.

Link til onlinetrening og informasjonsmøte:

Ønsker innspill

Ønsker du å delta? Da melder du deg på via dette påmeldingsskjemaet.

Sportsavdelingen ønsker å stille best mulig forberedt til dette informasjonsmøtet. Vi imøteser derfor konkrete innspill fra deltakere i forkant, slik at man kan gi best mulige svar under selve møtet. Innspillene kan sendes inn sammen med påmeldingen.

Alle ønskes velkommen til møtet, også de som ikke melder seg på via påmeldingsskjemaet.