Utlysning av nordisk mesterskap i karate 2020

Publisert 16.08.2017
Redigert 17.08.2017

I 2020 er det Norges tur til å arrangere nordisk mesterskap i karate. Karate-seksjonen ønsker å ha en teknisk arrangørklubb. På grunn av OL-kvalifiseringsstevnet som skal arrangeres våren 2020 er endelig dato ikke fastsatt, men det er stor mulighet for at datoen vil settes til april.

Er din klubb interessert i å søke? Da må dere huske søknadsfristen 1. september.

Omfang

I Nordisk mesterskap deltar det ca. 300 utøvere fra 8 nasjoner. I forbindelse med mesterskapet skal det arrangeres nordisk møte og coachmøte. Det er derfor behov for møtelokaler på hotellet eller i hallen.

Hall og hoteller

Mesterskapet må arrangeres i rimelig nærhet av en internasjonal flyplass. Tilfredsstillende hall/anlegg er en forutsetning. Av hensyn til logistikk må det i nærheten av hallen være tilstrekkelig hotellkapasitet.

Økonomi

Når det gjelder økonomi har det vært normalt at seksjonen har fått påmeldingsinntektene og dekket alle utgifter. Arrangørklubben har fått inngangspengene, samt godtgjørelse som teknisk arrangør. Det finnes allikevel muligheter for andre og mer fordelaktige løsninger. Se mer informasjon om ansvarsfordeling i forbundets fellesbestemmelser.

Søknadsfrist

Vi ber alle klubber som er interessert om å sende inn en søknad sammen med en presentasjon til post@kampsport.no innen 1.september 2017. Endelig avgjørelse om tildeling vil bli fattet på styremøte i oktober. Ved spørsmål kan seksjonsleder Kjell Jacobsen kontaktes på mobil 415 23 540 eller e-post kjellgjacobsen@gmail.com