Unntaket for NM i karate opphører

Publisert 13.09.2018
Redigert 14.09.2018

NM-praksisen i seksjonene fortsetter som før innenfor de til en hver tid gjeldende rammer, vedtok forbundsstyret under styremøtet 7.september. 

Under helgens forbundsstyremøte gjorde styret endring i vedtak 81 fra desember 2017 som omhandler praksis ved Norgesmesterskap.

Vedtak 81; Eksisterende NM praksis fortsetter som før, med følgende unntak for karate sitt vedkommende: Som følge av ovennevnte direktiv fra WKF annonseres stevnene som henholdsvis «NM i karate», «NM i fullkontakt kumite/kamp» og «NM i shobu ippon kumite/kamp».

Dette innebar at forbundet enten måtte bruke Landsmesterskap som benevnelse på grener innen andre regelverk enn WKF eller la være å bruke karate som benevnelse på de øvrige NMer. Sistnevnte ble vedtatt og forbundet har dermed NM i en udefinert gren (ikke angitt som karate). Dette opplevddes av mange som uholdbart og generalsekretær har holdt WKF underrettet og fått gehør for en mindre rigid holdning som åpnet for at forbundsstyret kunne se på vedtaket på nytt.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige Vedtak 09; Forbundsstyret opphever vedtak 81. NM-praksisen i seksjonene fortsetter som før innenfor de til enhver tid gjeldende rammer. Det henstilles til seksjonene å søke å organisere samlende NMer. 

Dette vil si at karate igjen kan brukes som benevnelse på NM i fullkontakt karate og NM i shobu ippon karate. Vedtaket kan leses i referatet fra forbundsstyremøtet.

Emne: , ,