Styremøte i karateseksjonen: Vedtak om politiattest

Publisert 04.05.2017

Politiattest påkrevd for dommere

Den 22. april hadde karateseksjon styremøtet. Referatet er nå godkjent, og du finner dette her.

På dette styremøtet ble det også vedtatt at alle dommere som skal dømme barn, unge eller utviklingshemmede, må ha politiattest.

Ut ifra idrettsstyrets vedtak skal alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, fremvise politiattest.

Karateseksjonen kom frem til, under sitt styremøte, at også dommere faller innunder denne ordningen. Det vil si at dommere i karate, fra 22.04.17, må framvise politiattest til klubbens ansvarlige i styret, før de kan dømme kamper for barn, unge eller utviklingshemmede.

Mer informasjon om politiattestordningen og søknadsprosedyre finner du her.

Emne: