Stevne- og dommerreglement for shobu ippon karate

Publisert 01.09.2021

Det har vært etterlyst en norsk versjon av stevne- og dommerreglementet for shobu ippon. – Tidligere har oppdatert versjon av reglementet kun vært tilgjengelig på engelsk. Karate-seksjonen er derfor nå glade for å informere om at norsk versjon av regelverket nå også foreligger på norsk, sier Arild Kolstad, leder av shotokan-grenkomiteen.

Se den norske versjonen av stevne- og dommerreglementet for shobu ippon her.

Kolstad forteller at grenkomiteen har hatt en målsetting om å få på plass den norske oversettelsen av shobu ippon-reglementet i god tid før høstens aktiviteter.

– Vi har brukt translatøren Languagewire til selve oversettelsen av reglementet. I tillegg har ressurser i JKA Norway bidratt med sjekk av ord og faguttrykk for best mulig resultat.

Ser frem til aktiv høst

Shotokan-grenkomiteen ser, i likhet med hele norsk idrett, frem til en høst hvor stevneaktivitet kan gjenopptas.

– Det første stevnet som nå skal gjennomføres er JKA Open, som arrangeres 25. september. Vi håper alle som ser frem til å konkurrere etter shobu ippon-regelverket ser frem til å delta, og minner om påmeldingsfristen 17. september, avslutter Kolstad.