Det nye karatestyret er klart

Publisert 05.06.2016

Nytt styre i karateseksjonen

Møtet ble avholdt lørdag 4. juni med en rekke veivalg for Norges kampsportforbund for de neste to år. Under karatemøtet ble det votert over styrets forslag om fullmakt til å inngå avtale med JKAN om shobu ippon NM. Styrets forslag vant frem med 45 mot 22 stemmer. Det ble også valgt nytt styre som består av:

 • Leder: Kjell Jacobsen (Nordnes Karateklubb)
 • Nestleder: Jannicke Berger (Bergen karate kampsport klubb)
 • Styremedlem: Siri-Anne Dos Santos (Oslo Budo Kwai Karateklubb)
 • Styremedlem: Kate-Gry Bache Larsen (Bærum Kampsport Klubb)
 • Styremedlem: Brage Dåbakk (Salten Karateklubb)
 • Varamedlem: Vidar Mjånes (Os Kobudokan Karateklubb)
 • Varamedlem: Anne Hovda (Stavanger Karateklubb)

Kjell Jacobsen måtte som nyvalgt leder forlate møtet litt tidlig, men har sagt at han er fornøyd med valget og gleder seg til arbeidet de kommende to årene.

Videre ble det valgt en valgkomité som skal innstille forslag til styret til neste ting. Valgkomiteen for Karateseksjonen perioden 2016-2018 er:

 • Leder: Kjell Sivertsen (Seiken Karateklubb)
 • Medlem: Ingrid Bjordal (Fana Karateklubb)
 • Medlem: Harald Bauck (Lyderhorn Karateklubb)
 • Varamedlem: Svanhild Sunde (Trondheim Karateklubb)