Ønsker å legge til rette for utøvere med Downs syndrom

Publisert 30.09.2019
Redigert 01.10.2019

Norges Kampsportforbund har merket seg interesse for å inkludere utøvere med Downs syndrom også i konkurransesammenheng innen karate. – Selv om majoriteten av våre medlemmer ikke er aktive konkurranseutøvere er det å kunne delta i konkurranser naturligvis svært sentralt i idretten. Norges Kampsportforbund tar alle aspekter ved inkludering på alvor, og jobber derfor nå sammen med NIF for å legge til rette for at også utøvere med Downs syndrom skal kunne delta på tilrettelagte konkurranser, sier Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

All konkurranse innen NIF skal være regulert av et konkurranseregelverk. Per i dag forvalter ikke Norges Kampsportforbund et godkjent regelverk innen konkurranser for utøvere med Downs syndrom.

– Da det nødvendige regelverket ikke er på plass er det per i dag ikke mulig for utøvere med Downs syndrom å konkurrere. Derfor vurderer vi nå behovet for å få et slik regelverk på plass via karate-seksjonens WKF-grenkomité, sier Søvik.

Innledende møte med NIF

For å sikre godt faktagrunnlag og dermed et tilfredsstillende regelverk hadde Norges Kampsportforbund denne uken et innledende møte med rådgiver Mette M. Berg, rådgiver for paraidrett i NIF.

– Dette var et svært godt og nyttig møte, og vi fikk gode innspill til hvordan vi kan komme videre i tilretteleggingsarbeidet. Administrasjonen kommer nå til å kontakte relevante aktører på nasjonalt nivå, bl.a. annet Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) ved NTNU, Idrettsmedisinsk etikkutvalg, samt Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), forteller Søvik.

Drar nytte av internasjonale regelverk

Innen karate eksisterer det allerede et WKF-regelverk for para- karate, noe Søvik anser som svært nyttig for prosessen som nå er innledet.

– Det at det allerede eksisterer et internasjonalt karate-regelverk for utøvere med Downs syndrom er svært positivt for oss med tanke på å utarbeide regelverk gjeldende her i Norge – vi vil naturligvis se til dette regelverket, og grenkomiteen kan gjøre nødvendige tilpasninger. Som det fremgår av WKFs regelverk er det i dag kun mulig for utøvere med Downs syndrom å konkurrere i kata i internasjonale konkurranser. Når det gjelder kumite finnes det særskilte utfordringer – disse vil også måtte vurderes med tanke på konkurranseaktivitet her i Norge, forklarer Søvik.

Videre fremdrift

Administrasjonen vil nå arbeide med å innhente relevant informasjon fra nødvendige kompetansemiljøer. Den sammenstilte informasjonen vil deretter oversendes seksjonen for videre arbeid og utforming av regelverk.

– Vi vil informere nærmere når underlagsinfo er innsamlet og vi har kommet lengre i denne prosessen, og ser for oss at et regelverk ev. kan være på plass i løpet av 2020, sier Søvik.