Nordisk mesterskap Tallinn

Publisert 28.11.2016

Har du lyst til å delta i nordisk mesterskap i karate i Tallinn 8. april? Se kriteriene for å tas ut til å representere Norge. 

Nordisk mesterskap i karate avholdes i Tallinn, Estland, 8.april 2017. Det stiller deltakere i kata og kumite fra alle de nordiske landene og Baltikum.  Det skal gjøres uttak av norske utøvere til å representere Norge under mesterskapet. Alle katautøvere som har hatt resultater i 2016 kan søke, og alle kumiteutøvere som er i landslagsstammen kan søke om plass på representasjonslaget til nordisk.

Kata

Alle kata utøvere med resultater det siste året og som har lyst til å delta kan sende inn søknad. Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av treningsplan, hva, hvor, hvor mye og når du trener. Det fylles ut hvilke internasjonale stevner utøveren i 2016 har deltatt i. Det skal fylles ut hvor mange runder utøveren har vunnet, hvilke land og utøvere det ble konkurrert mot, samt resultat (antall flagg for og imot). Vedlagte tournament tracking form for kata må fylles ut.

Uttak kata

I kata kan Norge stille med to utøvere per klasse

  • Kata kadett kvinner/herrer  14-15 år
  • Kata junior kvinne/herrer 16-17 år
  • Kata senior kvinne/herrer  +18 år

Kumite

I kumite vil fulltidslaget stille i nordisk mesterskap. Alle som er i landslagsstammen kan søke om å bli vurdert for uttak. De som ønsker å delta må sende inn tournament tracking form for kumite. 

Kostnader

Deltagelse er til selvkost. Det vil si at den enkelte må kjøpe en pakke som inneholder påmeldingsavgift, fly, hotell, samt overtrekksdress. Forbundet arrangerer reisen og stiller med coacher. Det blir ikke anledning til å reise individuelt.  Det arbeides for at det skal bli rimeligst mulig for den enkelte.

Søknadsfrist

Alle søknader med vedlegg sendes til raik@kampsport.no innen 31.12.2016

Relaterte linker

Kata Tournament Tracking Form
Kumite Tournament Tracking Form