NIFs hederstegn til Geir Valentin Henriksen

Publisert 18.01.2022

Karate-pioneren Geir V. Henriksen ble forrige lørdag tildelt Norges Idrettsforbunds hederstegn for sin innsats gjennom 45 år.

Prisen ble tidelt under en seremoni i Mizuchi Karateklubbs lokaler på Dønski i Bærum. Visepresident Sondre Sande Gullord i NIF stod for overrekkelsen av diplom og pin som synlige bevis på utmerkelsen.

I visepresidentens tale ved overrekkelsen roste han Henriksens innsats gjennom 45 år for verdier som idrettsforbundet setter svært høyt. Spesielt ble hans forebyggende arbeid for barn og unge trukket fram, samt hans rolle som en flott ambassadør for norsk idrett på stevner i utlandet.

NIFs hederstegn er en av de høyeste utmerkelsene i norsk idrett og det er kun et fåtall personer som har mottatt denne utmerkelsen.

Takknemlig prisvinner

Henriksen benyttet anledningen til å takke alle i Mizuchi Karateklubb som har gjort en frivillig innsats og sa at uten dette dugnadsarbeidet ville det ikke ha vært mulig å få til en så fantastisk utvikling i klubben som de har hatt siden oppstarten i 1977.