Kickstarter katasatsning i Norge

Publisert 15.05.2019

Første samling for kata-satsingsprosjektet holdes i juni.

WKF Grenutvalg inviterer klubber som har meldt sin interesse for kata-satsing til den første treningssamlingen. Denne skal avholdes lørdag 1.juni på Oppsal Arena i Oslo.

– Klubber fra hele landet har meldt sin interesse og det blir spennende å se utviklingen til prosjektet, sier koordinator for satsningsprosjektet, Arne Wallann.

Han kan fortelle at kata-satsingsprosjektet skal øke kompetansen på kata i Norge, samt forberede utøvere som ønsker å gå kata i konkurranser.

Planlegger veien videre

Treningen på den første samlingen holdes av Arne Wallann og andre trenere fra klubbene. På den første samlingen blir det i tillegg til trening, også organisering og planlegging av veien videre i samråd med klubbene.

Informasjon om det nye satsningsprosjektet innen kata er sendt ut til alle karateklubber, med oppfordring om å melde sin interesse for å være del av videreutviklingen. Invitasjon til den første samlingen er sendt til alle klubber som har meldt sin interesse for prosessen.

Wallann melder at det er satt av noe midler til prosjektet, men at det er begrenset. Derfor vil det være opp til klubber eller medlemmer å dekke utgifter i forbindelse med samlinger. Men han forsikrer at hele kata-prosjektet vil bli gjort så kostnadseffektivt som mulig. Alle utøvere må også stille med en coach/trener på samlingene.

– Alle som ønsker å satse på katakonkurranser, fra ungdomsalder og oppover er velkommen, forteller Wallann som ser frem til å starte et langsiktig satsningsprosjekt innen kata.

Det er ikke for sent å melde sin interesse, og påmeldingsfristen til samlingen i juni er satt til 20. mai.

For mer informasjon, kontakt koordinator Wallan på e-post arne.wallann@gmail.com eller telefon 957 53 826.