Kick Off Karate OL2020

Publisert 24.11.2015

Norges Kampsporforbund Karate Seksjonen inviterer til en karatesamling 16.-17. januar 2016 på Norges Idrettshøyskole. Alle medlemmer i karate uavhengig av stilart ønskes velkommen til å delta på trening i kumite og kata.

LÆRE AV HVERANDRE Hensikten er å lage en nasjonal arena hvor konkurranse utøvere i Norge skal møtes og lære av hverandre. Samtidig ønsker landslagsledelsen sammen med dommere å informere hva som oppleves som internasjonale suksess kriterier.

KUMITE Det er ønskelig å invitere kumite utøvere til å trene sammen med resten karatelandslaget. Kumite utøverne skal få trene kumite, matche andre utøvere, få feedback fra dommere og mulighet til å stille spørsmål.

KATA Det er ønskelig å inkludere kata konkurranseutøvere sammen med kumitelandslaget. Klubb og stilarts trenere oppfordres å delta på denne samlingen da trenernes innspill vil bidra til å legge grunnlag for kriterier til uttak i kata til Nordiskmesterskap, EM og VM 2016 og for tiden fremover. På denne samlingen skal kata utøverne få trene kata, matche andre utøvere, få feedback fra dommere og mulighet til å stille spørsmål.

PRIS OG PÅMELDING Program og påmelding legges ut på www.sportdata.org   Det koster kr 200,- for hele helgen og faktura sendes til utøvers klubb i etterkant. Avgiften skal dekke leie av hall, transport av matter og utstyr. Helgen er gratis for trenere og dommere.

Relaterte linker

Kick Off Karate OL2020 - Tidsskjema