Karate på OL-programmet i 2020

Publisert 28.09.2015

Mandag 28.september ble det bestemt at karate blir tilleggsidrett under OL i Tokyo 2020. Individuelle klasser i kata og individuelle klasser i kumite, tre for kvinner og tre for menn, blir del av de olympiske leker i Japan.

Organisasjonskomiteen for Tokyo 2020 Olymic Games har i dag bestemt at karate, sammen med fire andre idretter, anbefales som tilleggsgrener under OL om fem år. For karate innebærer dette alle individuelle klasser i kata (mønster) og tre kvinnelige og tre mannlige klasser i kumite (kamp). Den endelige godkjennelsen gjøres på IOC-kongressen i august 2016.

Norske utøvere kan kjempe om OL-plass

Sportssjef i Norges Kampsportforbund, Dag Jacobsen, kan fortelle at avgjørelsen er til stor glede for karatemiljøet i Norge og for forbundet

– Norges Kampsportforbund ser dette som svært positivt med tanke på både bredde- og toppidrett. At idretten er på OL-programmet vil øke rekrutteringen til karate, og dermed øke nivået i toppen, sier Jacobsen.

Norges Kampsportforbund satser sterkt på karate, og har engasjert Dr. Wayne Otto O.B.E. (Officer of the British Empire) fra England som eksperttrener. Wayne Otto er, med blant annet ni VM-gull, den mest suksessrike karateutøver i verden.

Forbundet organiserer også taekwondo og har dermed erfaring med OL-grener fra tidligere. Sportssjefen mener bestemt at norske utøvere kan være med å kjempe om OL-plasser i karate

– Målsettingen er å kvalifisere utøvere i både karate og taekwondo til OL 2020. Med god organisering, kvalifisert støtteapparat og et gjennomført utviklingsprogram vil dette være mulig, sier sportssjef Jacobsen, som mener at beslutningen også øker forbundets muligheter til å nå ut til flere gode samarbeidspartnere.

Fleksibilitet, innovasjon og ungdom

De anbefalte idrettene til Tokyo 2020 representerer både tradisjonelle og nye grener med ungdomsfokus. Alle grenene er populære i Japan og internasjonalt. De er ment å være en pådriver for å fremme den olympiske bevegelsen og dens verdier, med fokus på ungdomsappell. De vil tilføre lekene verdi ved å engasjere den japanske befolkningen og publikum verden over.

Etter at tjueseks IOC-anerkjente internasjonale forbund opprinnelig søkte om å bli tilleggsgrener, ble de i juni kuttet ned til en liste på åtte. Fem idretter er nå plukket ut, baseball/softball, karate, skateboard, sportsklatring og surfing.

Organiseringskomiteens mulighet til å foreslå nye idretter til sitt OL-arrangement er en ny tilnærming til utvikling av det olympiske programmet. Den fokuserer på fleksibilitet, innovasjon og ungdom. Dette åpnet muligheten for Tokyo 2020 til å reflektere idrettskulturen i Japan og Tokyo, steder som alltid har fanget interessen til unge verden over.

Flere deltakere i OL

De 18 ulike disiplinene som anbefales tatt inn i OL-programmet i 2020 vil resultere i at deltakerantallet øker med 474 utøvere. Organisasjonskomiteen Tokyo 2020 tror det økte antallet idretter vil inspirere unge idrettshåp som utøver disse idrettene til å jobbe enda hardere for å nå sine mål om å delta i verdens største idrettsarrangement.

Oversikt over grener og disipliner:

Sports Events (Proposal) No of Events No of Athletes (total)
Baseball / Softball Baseball (M) 1 144 (6 teams x 24 athletes)
Softball (W) 1 90 (6 teams x 15 athletes)
Karate Kata (W / M) 2 20 (10 W / 10 M)
Kumite (3 weight classes – W / M) 6 60 (30 W / 30 M)
Skateboard Street (W / M) 2 40 (20 W / 20 M)
Park (W / M) 2 40 (20 W / 20 M)
Sports Climbing Bouldering, Lead and Speed Combined (W / M) 2 40 (20 W / 20 M)
Surfing Shortboard (W / M) 2 40 (20 W / 20 M)
Total 18 474