Karate Kick Off OL2020 – en kjempesuksess!

Publisert 02.02.2016
Redigert 12.01.2017

Den første Karate Kick Off OL2020 ble avhold 16.-17. januar 2016. Nesten 200 utøvere, coacher, dommere, klubbledere og ikke minst NKFs karatestyre deltok på et vellykket arrangement på Idrettshøgskolen i Oslo.

Styreleder Svanhild Sunde uttrykker på vegne av styret at hun er svært fornøyd

– Arrangementet oppleves å være en suksess for deltakerne. Vi vil også berømme alle som står bak den praktiske gjennomføringen. Målet om å gi inspirasjon og nyttig læring til flere enn bare landslagsutøvere har vi allerede fått gode tilbakemeldinger på. Kanskje det blir rom for å gjøre dette til en årlig begivenhet, med utvidelse og inkludering av de andre konkurranseformene vi har for karate i Norge også.

Også landslagssjef Morten Alstadsæther føler at dette gikk over alle forventninger. Han kan fortelle at tilbakemeldingene fra alle 18 ledere og coacher var enstemmig positiv, og samtlige ville støtte dette ved en ny anledning. Alstadsæther tror ikke det er store endringer som må til ved en ny samling

– Hovedformålet er å få trene i to dager med gode instruktører og møte nye utøvere som har et godt internasjonalt nivå. Jeg synes det er viktig at, seksjonsstyret, kumiteutøvere, katautøvere og dommere har denne arenaen også i årene fremover.

Hvordan programmet blir fremover er han ikke så opptatt av, det viktige er at ovennevnte parter aksepteres og drives fremover på en profesjonell måte. Han legger også vekt på at god kommunikasjon mellom de fire nevnte ledd er ekstremt viktig.

Ønsker en tradisjon å bli misunnet for

Morten Alstadsæther fortsetter med å fortelle om et ønske om godt samarbeid mellom de «fire parter». Han er overbevist om at det er mulig å kunne arrangere noe som mange internasjonale forbund vil misunne oss for.

– Det er dessverre alt for mye politikk der ute, sier Alstadsæther, som ønsker å legge opp et videre løp for oppfølging av denne Kick off-suksessen sammen med styret, dommerne og coachene.

Også talentutviklingsansvarlig i NKF Raik Tietze mener helgen var en suksess som bør videreføres til en årlig samling. Han presiserer at det finnes et forbedringspotensial, men mener at utvikling over tid vil gjøre at det etter hvert kan tilbys en karatesamling der store deler av miljøet samles og drar i samme retning.

Som ansvarlig for talentutvikling synes Tietze det er gledelig å se at interessen for både kumite og kata er veldig stor

– Det er mange ungdommer og trenere som har lyst å konkurrere. Det at trenere var med for å se hva landslaget gjør og få tilbakemeldinger fra dommere hjelper til med å løfte nivået under NM, RM og andre stevner, sier Tietze, som også erfarte at informasjonen fra landslagsledelsen ble tatt positivt imot og øker forståelsen for hva toppidrett er og innebærer.

Han håper helgens samling kan føre til flere deltagere på stevner, høyere nivå og dermed bredere grunnlag for landslag.

Samarbeid og inkludering

Det var også katatrening på Kick Off-samlingen på NIH denne helgen, og sportskonsulent i NKF Robert Hamara overvar det hele.

– Det var meget god stemning på katatreningen og mange glade utøvere. Det var ingen tvil om at dette var veldig vellykket og utøverne gleder seg allerede til neste gang. Inkludering av alle seksjonens ledd i samme arrangement er en viktig faktor for å kalle arrangementet for en kjempesuksess, sier Hamara.

Også dommerne fikk med seg gode erfaringer denne helgen. Dommersjef Kjell Jacobsen uttrykker på vegne av dommerkomiteen at det hele var et veldig flott initiativ som komiteen absolutt håper kan gjentas.

– Samtlige dommere som deltok hadde kun positive opplevelser med å trene og dømme i en uformell setting. Landslaget og dommere er oppfordret til tettere samarbeid og dommerne ønsker å delta på dette også i fremtiden.

Jacobsen tror at med bedre planlegging kan potensialet utnyttes enda bedre hos både dommere, coacher og utøvere.

Landslagssjef Morten Alstadsæther ser samlingen som en flott arena for samarbeid mellom og inkludering av flere i karatemiljøet
– For landslaget så er dette en kjempearena for landslagstrener Wayne og meg til å se nye utøvere. Landslaget har ingen problemer med å støtte opp med trenere til to slike samlinger årlig.

Han ser drømmende for seg en samling i januar og en i august hvert år, med mulighet for å legge til andre aktiviteter etter hvert. Han nevner også at det hadde og vært spennende om fullkontakt karate hadde blitt involvert i disse samlingene og ser potensiale i tid og hallstørrelse til å gjennomføre flere vellykkede karatesamlinger i fremtiden.

Mange fornøyde deltakere på helgens Kick Off-samling for karate OL 2020.