Viktige påminnelser til alle våre idrettslag!

Publisert 13.12.2023

I forbindelse med årsslutt må alle kampsportforbundets idrettslag huske å ha oppdatert informasjon i sine registre.

Se oversikt under over det din idrettslag må ha klargjort innen 2023 er over.

Styret/medlemsansvarlig må etterse at følgende er på plass innen 31.12.2023:

 • I forbindelse med den årlige Idrettsregistreringen skal alle idrettslagenes medlems- og aktivitetstall leveres inn. Frist for denne «Samordnet rapportering» er 30. april hvert år – neste mulighet er i 2024. Det er viktig å huske at det er tallene fra året som har gått som rapporteres inn (2023), og derfor er det viktig arbeidet med registrering og fakturering av medlemskap og aktivitet i ulike grener er fullført i god tid før utgangen av desember måned.
 • Se lenke nr 1 og 2 under for informasjon om krav, registrering/oppdatering, rapportering og konsekvenser ved brudd på plikten til å rapportere korrekt organisasjonsdata.

 

Hvorfor er dette så viktig?

 • Det er innrapportering av idrettslagenes medlems- og aktivitetstall som er avgjørende for tildeling av midler/økonomisk støtte til enda mer aktivitet! Her er noen eksempler:
 • Norges Kampsportforbund mottar midler fra Norges Idrettsforbund, som gjennom forskjellige ordninger og tiltak bidrar til støtte til idrettslagene våre.
 • Lokale Aktivitetsmidler (LAM) tildeles idrettslaget gjennom Idrettsrådet i kommunen. Dette er en viktig tilskuddsordning fra Norsk Tipping via Kulturdepartementet (KUD) – NIF – kommune – idrettsråd, og er spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som tilbyr fysisk aktivitet og idrett for barn og ungdom. Kriterier for tildeling av LAM-midler er ulik fra kommune til kommune, men en fellesnevner er innrapportering av aktive medlemmer i alderen 6-19 år.
 • Innrapporterte medlems- og aktivitetstall kan også spille inn på tildeling og tilgang på halltid i kommunale anlegg.
 • For NKF er tallene viktig med tanke på driften i hele forbundet; herunder seksjoner og komiteer, trener- dommer- og andre kompetansehevende tiltak, Klubbutvikling og arrangement. For ikke å glemme det idrettspolitiske arbeidet vårt for å skape enda mer vekst og aktivitet; herunder målsetting, fokus- og satsningsområder.

 

Hva gjør vi nå, og hvordan?

 • Det er ennå tid til å få registrert alle medlemmer, trenere og andre ressurspersoner inn i idrettslagets valgte medlemssystem:
 • Alle medlemmer, trenere og andre ressurspersoner som tilrettelegger idrettslaget sine aktiviteter også skal registreres på idrett/gren, slik at idrettslagets aktivitetstall blir korrekte.
 • Husk derfor å oppdatere listen over idretter/grener i idrettslagets medlemssystem også. Vi har følgende rapporterbare idretter/grener i kampsport:
  • Karate (alle stilarter)
  • Taekwondo WT (herunder Hapkido, Sipalki, Kuksoolwon, Tangsoodo)
  • Jujutsu (herunder BJJ, Grappling, Ninjutsu, Krav Maga, Defendo og andre selvforsvarssystemer)
  • Taekwondo ITF
  • Fleridretter (alle som ikke står listet under andre idretter/grener)
  • Kendo (herunder Jodo, Iaido, Kenjutsu)
  • Wushu (herunder Taolu, Sanda, Taiji (tai chi), Push-hands (tuishou), Kung fu, Wing chun og andre kinesiske kampsportstilarter)
  • Mixed Martial Arts (MMA)
  • Muay Thai (thaiboksing)

 

 • Husk å fakturere alle medlemmene for 2023 gjennom idrettslagets valgte/godkjente medlemssystem:
  • Medlemskapet er ikke inngått/aktivert før medlemmet har blitt fakturert og har betalt medlemsavgiften; se lenke nr 3 under.
  • Husk at medlemskontingent og treningsavgift skal spesifiseres i fakturaen som medlemmene mottar.
  • Kontingent og avgift skal legges inn i separate kategorier i medlemssystemet.
  • Treningsavgiften knyttes til treningsgrupper/partier/grener, og medlemskontingenten til medlemskap. Se guide for systemet Klubbadmin; lenke nr 4 og 5 under.

 

Lenker med informasjon og støtte/guide:

 1. Forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister (idrettsforbundet.no)
 2. Utfyllende regler for registrering av medlemsopplysninger og rapportering til NIF (idrettsforbundet.no)
 3. Hvordan opprette brukerstedsavtale? (idrettsforbundet.no)
 4. Opprett avgift – Medlemskontingent (idrettsforbundet.no)
 5. Opprett avgift – Treningsavgift (idrettsforbundet.no)

 

Hvor er det mer hjelp å få – frem til 20. desember:

 • For Klubbadmin og IMS:
 • Idrettskretsen som Idrettslaget tilhører
 • NIF IT Support (tlf 21029090).

 

 • For andre godkjente systemer:
  • Sjekk egen support service som idrettslaget deres har avtale med.