Karate: Informasjon om kick off og nordisk mesterskap

Publisert 07.08.2019
Redigert 21.08.2019

Karate-seksjonens WKF-grenutvalg har fått ansvaret for uttak til nordisk mesterskap i karate, som arrangeres i Kaunas, Litauen 22.-24. november. Finalister fra årets NM gis tilbud om å representere Norge.

Samtlige finalister (1. og 2. plass) i kadett-, junior- og seniorklasser fra årets NM gis tilbud om å representere Norge i årets nordiske mesterskap.

Vi gjør oppmerksom på at Norges Kampsportforbund må ha tilbakemelding fra både utøvere som ønsker seg å benytte seg av tilbudet, samt de som ikke ønsker å benytte seg av tilbudet. Kostnader ved deltakelse i nordisk må påregnes bekostet av den enkelte deltaker.

Forberedelsene starter på kick off

Forberedelser til nordisk mesterskap starter på kick off 31.08-01.09. På samlingen vil det også gjennomføres uttak til nordisk mesterskap i klasser der finalister fra NM ikke ønsker å benytte seg av tilbudet, eller der finalister fra NM har endret klasser i tidsrommet mellom NM og nordisk, grunnet alder eller vekt. Det vil også gjøres uttak av reserver. Uttak gjøres ved konkurranser i kumite og kata, der alle interesserte kan kjempe om plass.

Det vil bli informert i forkant av kick off om hvilke klasser utøvere vil få mulighet til å kjempe om plass i. Uttøvere som ønsker å fighte om eventuelle ledige plasser oppfordres til å melde seg på!

For utøvere som ønsker å konkurrere i årets nordiske mesterskap er deltakelse på WKF-seksjonens kick off 31.08-01.09 obligatorisk.

Svar fra NM-finalister som ønsker å delta på nordisk mesterskap må foreligge på e-post til robert@kampsport.no innen 23. august 2019.

Informasjon om kick off

Sted og tid
Fredag 30. august – Ullevål Stadion, kl. 18.00 – 21.00 (dommer- og coachmøte)
Lørdag 31. august – Bjølsenhallen, kl. 10.00 – 16.00
Søndag 1. september – Bjølsenhallen, kl. 10.00 – 14.00

LÆRE AV HVERANDRE Hensikten med kick off er å lage en nasjonal arena hvor konkurranseutøvere i Norge kan møtes og lære av hverandre. Samtidig ønsker landslagsledelsen sammen med dommere å informere om hva som oppleves som internasjonale suksesskriterier.

KUMITE Det er ønskelig å invitere kumite utøvere til å trene sammen med andre utøvere på høyt nivå. Kumite-utøverne skal få trene kumite, matching av andre utøvere, samt feedback fra dommere og mulighet til å stille spørsmål. Kumite-treningen skal ledes av landslagstrener Wayne Otto og andre norske trenere med lang erfaring og gode resultater både nasjonalt og internasjonalt. Kumite-utøvere med finaleplass i NM som ønsker å delta i nordisk har obligatorisk møteplikt. Øvrige utøvere med muligheter til deltakelse i nordisk mesterskap oppfordres til å møte. Legeattest kan gi fritak fra møteplikten for forhåndsuttatte utøvere.

KATA Det er ønskelig å gi alle kata-konkurranseutøre anledning til å trene med andre utøvere på høyt nivå. Klubb- og stilartstrenere oppfordres å delta på samlingen, da trenernes innspill vil bidra til å legge grunnlag for kriterier til uttak i kata til nordisk mesterskap, EM og VM. På denne samlingen skal kata-utøverne få trene kata, matching av andre utøvere, feedback fra dommere, samt mulighet til å stille spørsmål. Kata-treningen vil ledes av Arne Wallann og stilartstrenere.

PRIS OG PÅMELDING Program og påmelding legges ut på Sportdata. Deltakelse koster kr 350,- pr utøver for hele helgen. Faktura sendes til utøvers klubb i etterkant. Avgiften skal dekke leie av hall, transport av matter og utstyr. Helgen er gratis for trenere og dommere.