Kampsportforbundet har trukket CAS-saken mot WKF

Publisert 28.07.2023

Oppdatering fra presidentskapet i Norges Kampsportforbund rundt saken mot World Karate Federation (WKF) i internasjonal idretts høyeste juridiske organ, Court of Arbitration for Sport (CAS).

I slutten av juni besluttet forbundsstyret i å trekke saken mot WKF i CAS med følgende vedtak:

«Forbundsstyret vedtar å trekke saken fra CAS og gå i dialog med WKF og Norsk Karateforbund. Forbundsstyret er fremdeles av den oppfatning at NKF er fratatt sitt medlemskap i WKF på feilaktig grunnlag. Allikevel tar vi til etterretning at en behandling av saken i CAS, er forbundet med en betydelig prosessrisiko.

NKF har brukt mye ressurser på denne saken, og saken har fått større økonomiske konsekvenser for forbundet enn det som var forespeilet. Forbundsstyret finner det ikke økonomisk forsvarlig å bruke ytterligere ressurser på denne saken.» 

Som det fremgår av vedtaket er Forbundsstyrets oppfatning fremdeles at Norges Kampsportforbund er fratatt sitt medlemskap i WKF på feilaktig grunnlag.

Basert på karatemiljøets innstilling og råd fra våre advokater, mener Forbundsstyret fremdeles at vi hadde en sjanse til å vinne frem i CAS. Samtidig har Forbundsstyret ansvaret for å forvalte økonomien til hele forbundet på best mulig måte.

Våre advokater har vært tydelige på at det vil være en betydelig prosessrisiko for begge parter knyttet til behandlingen av saken i CAS. I tillegg til denne prosessrisikoen (risikoen for å tape saken med de kostnader dette kan medføre i forhold til dekning av egne og motpartens sakskostnader), er det slik at forbundet allerede har brukt mye ressurser på denne saken og at saken har fått større økonomiske konsekvenser for forbundet enn det som var forespeilet, blant annet i form av mindre tilskudd.

Sett i lys av dette finner ikke Forbundsstyret det forsvarlig å bruke mer av medlemmenes midler på å gjennomføre saken for CAS. Dette vil medføre for store kostnader for forbundet, prosessrisikoen tatt i betraktning.

Norges Kampsportforbund har hele tiden ønsket dialog med WKF og Norsk Karateforbund om en mulig løsning i saken til det beste for våre medlemmer. Forbundsstyret vil fortsette å jobbe aktivt med dette fremover.

Norsk Karateforbund sin søknad om opptak som eget særforbund vil bli behandlet på ekstraordinært Idrettsting i oktober d.å. Det er naturlig at man etter dette gjør opp status i saken og vurderer veien videre, basert på det som måtte bli Idrettstingets vedtak. Dette gjelder også spørsmålet om dobbelt medlemskap (hos oss og Norsk Karateforbund).

Emne: ,