Justeringer i Partnerklubbtilbudet for karate

Publisert 14.04.2015
Redigert 27.07.2015

Snart et år er gått siden vi startet med partnerklubber i karate. I løpet av denne perioden har vi justert tilbudet noe. Det er i store trekk det samme, men enkelte tiltak har endret seg. Det sportslige tilbudet til partnerklubbene i karate er som følger:

Det skal arrangeres 4 karate-spesifikke samlinger per år med trening for partnerklubbenes beste kadett- og juniorutøvere, samt unge seniorer. Treningene foregår lørdag og søndag med utvalgte forbundstrenere. Kravene for deltagelse på disse samlingene er:

Utøver har regelmessig kumitetrening
Utøver har deltatt i internasjonale WKF-stevner i 1-2 sesonger
Utøver ønsker å satse mot toppidrett innen WKF-karate
Under disse samlingene har landslagstreneren mulighet til å se og evaluere utøvere og kan invitere dem til å trene med landslaget for enda tettere oppfølging. Utøver og trener må imidlertid være inneforstått med de krav som stilles for å kunne trene med landslaget.

I tillegg vil det bli arrangert 2 samlinger per år hvor fokus vil være på fyskis basistrening, testing og teori som er viktig på veien mot toppidrett.

Forbundet bistår klubbtrenere ved å arrangere workshop for trenere og coacher kvelden før hver partnerklubbsamling. Her vil klubbtrenere/coacher få innblikk i arbeidet til landslaget og forbundets utvikling av unge utøvere. Vi vil også ta opp ønskede temaer og komme med faglige innspill. Dette er også et viktig forum for dialog mellom klubbtrenere og landslagstreneren.

Landslagsledelsen vil anbefale stevner der det er ønskelig at kadetter, juniorer og 18-21 utøvere skal delta med tanke på eventuelt uttak til offisielle mesterskap.

Vedlagt er liste over anbefalte stevner i 2015

Relaterte linker

Anbefalte internasjonale stevner 2015