Invitasjon til Regionalt Karatestevnet 2 på Vestnes

Publisert 06.10.2015

Norges Kampsportforbund Karate Seksjonen i samarbeid med Vestnes Varfjell IL Karate har gleden av å ønske alle karateutøvere hjertelig velkommen til Regonalt karatestevne 2. Stevnene avvikles i Vestnes Idrettshall lørdag 24. oktober 2015. Påmeldingsfrist fredag 16. oktober 2015

Vestnes ligger midt i mellom Molde og Ålesund, og en kan både fly til Ålesund(Vigra), og Molde(Årø)

Kontaktperson
Norges Kampsportforbund – Robert Hamara, mobil: 922 33 143; e-mail:
robert@kampsport.no
Vestnes Varfjell IL Karate – Mari Nablant Karadash, mobil: 711 82 149; e-mail: mari@karadash.no

Overnatting
Vestnes Fjordhotell, tlf 71188999/48006770
Vestheim Ungdomssenter v/Arnfinn Stige: 95111824
Overnatting i bordtennishallen: 99707711
For henvendelse angående reise, ta kontakt med Magne Søholt tlf: 40103394.

Påmelding sendes via påmeldingsnettside på www.kampsport.no Siden åpnes 1. september 2015. Påmeldingsfrist: fredag 16. oktober 2015 kl. 12.00. I følge NKFs reglement §8 p.8.4 angående påmelding til stevner er det mulig å melde utøvere etter påmeldingsfrist gikk ut. Det tas forbehold om antall ledige plasser ved stevnet.
For sen påmelding etter fristen gir følgende påmeldingsgebyr:
– Innen 2 dager etter ordinær påmeldingsfrist: 2 x påmeldingsgebyr.
– Innen 4 dager etter ordinær påmeldingsfrist: 4 x påmeldingsgebyr.
– Innen 6 dager etter ordinær påmeldingsfrist: 6 x påmeldingsgebyr.
Senere påmeldinger aksepteres ikke. Åpenbare feil på påmeldingsskjema som blir oppdaget før trekning, rettes av administrasjonen

Startkontingent
– Barn: Kr. 200,- pr. utøve pr. klasse
– Voksene: kr. 250,- pr. utøver pr. klasse
Norges Kampsportforbund sender faktura med startkontingent til påmeldte klubber. Påmelding er bindende. Utøvere/klubber som har ubetalte kontingenter/avgifter tas ikke med trekningen.

Trekning
Trekningslistene skal sendes på mail til påmeldingsansvarlige. Coachene/lagledere må sette seg inn i trekningslister og gi tidlig beskjed dersom noe ikke stemmer, videre så bør de skrive ut listene og ta de med seg på stevnet.

Registrering
Gyldig legitimasjon for utøvere skal forevises ved registrering.

Dommere
Alle klubber som stiller med fem eller flere deltagere må stille med minst én lisensiert dommer på stevnet. Klubber som stiller med femten eller flere deltagere må stille med minst to lisensierte dommere fra egen klubb. Om dommeren melder avbud på stevnedagen, så vil dette gå ut over antall deltagere for klubben han representere.

Deltagelse
– Aldersgrensedato: stevnedag
– Utøvere skal gå i riktig aldersklasse
– Utøvere kan kun representere en klubb/team
– Sammenslåing av klasser kan gjennomføres i henhold til vanlig praksis
– De som deltar i kata og/eller kumite rekruttklassene kan bare gjøre det i en sesong, den første sesongen. De får kun delta i kata og/eller kumite rekruttklassene

Regler
WKF reglementet v.9.0 – 2015
Kata: Klassene vil bli avviklet etter WKF – reglementet som basis, men med følgende norske tilpasning: På lokale/regionale barnestevner kan utøvere gå samme kata flere ganger, Det betyr at utøverne kan gå samme kata hele veien hvis de ønsker det. Det skal ikke vises bunkai i lagkata-finalen.
Kumite: Klassene vil bli avviklet etter WKF – reglementet som basis, men med følgende norske tilpasning: se Tilleggsbestemmelser for yngre utøvere.

Foto og film
NKF opplyser om at det kan bli tatt bilder og film fra arrangementet med deltagere og funksjonærer som kan bli publisert i redaksjonell sammenheng å www.kampsport.no

Forbehold om avlysning
Norges Kampsportforbund forbeholder seg retten til å avlyse stevnet eller klassene ved lav påmelding eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. Ved avlysning tar NKF intet ansvar for eventuelle bestilte billetter, hotell eller andre kostnader klubben har tatt i forbindelse med stevnet.
Det er veldig viktig at lagledere holder seg oppdatert å www.kampsport.no i ukene før stevnet for detaljerte timeplan.