Invitasjon til karate Sørlandsmesterskap i Mandal

Publisert 07.10.2015

Norges Kampsportforbund Karate Seksjonen i samarbeid med Mandal Karateklubb har gleden av å ønske alle karateutøvere hjertelig velkommen til Regonalt karatestevne 2. Stevnene avvikles i Mandalshallen lørdag 31. oktober 2015. Påmeldingsfrist fredag 23. oktober 2015

Kontaktperson
Norges Kampsportforbund – Robert Hamara, mobil: 922 33 143; e-mail:
robert@kampsport.no
Mandal Karateklubb, Yngvar Åge Nilsen, mobil: ; e-mail: yllanil@online.no

Påmelding sendes via påmeldingsnettside på www.kampsport.no Siden åpnes 1. september 2015. Påmeldingsfrist: fredag 23. oktober 2015 kl. 12.00. I følge NKFs reglement §8 p.8.4 angående påmelding til stevner er det mulig å melde utøvere etter påmeldingsfrist gikk ut. Det tas forbehold om antall ledige plasser ved stevnet.
For sen påmelding etter fristen gir følgende påmeldingsgebyr:
– Innen 2 dager etter ordinær påmeldingsfrist: 2 x påmeldingsgebyr.
– Innen 4 dager etter ordinær påmeldingsfrist: 4 x påmeldingsgebyr.
– Innen 6 dager etter ordinær påmeldingsfrist: 6 x påmeldingsgebyr.
Senere påmeldinger aksepteres ikke. Åpenbare feil på påmeldingsskjema som blir oppdaget før trekning, rettes av administrasjonen

Startkontingent
– Barn: Kr. 200,- pr. utøve pr. klasse
– Voksene: kr. 250,- pr. utøver pr. klasse
– Lag for voksene: 500,- per lag
– Lag for barn: 400,- per lag
Norges Kampsportforbund sender faktura med startkontingent til påmeldte klubber. Påmelding er bindende. Utøvere/klubber som har ubetalte kontingenter/avgifter tas ikke med trekningen.

Trekning
Trekningslistene skal deles ut i hallen.

Registrering
Gyldig legitimasjon for utøvere skal forevises ved registrering.

Dommere
Alle klubber oppfordres til å stille opp med dommere på karatestevner.

Deltagelse
– Aldersgrensedato: stevnedag
– Utøvere skal gå i riktig aldersklasse
– Utøvere kan kun representere en klubb/team
– Sammenslåing av klasser kan gjennomføres i henhold til vanlig praksis
– De som deltar i kata og/eller kumite rekruttklassene kan bare gjøre det i en sesong, den første sesongen. De får kun delta i kata og/eller kumite rekruttklassene

Regler
WKF reglementet v.9.0 – 2015
Kata: Klassene vil bli avviklet etter WKF – reglementet som basis, men med følgende norske tilpasning: På lokale/regionale barnestevner kan utøvere gå samme kata flere ganger, Det betyr at utøverne kan gå samme kata hele veien hvis de ønsker det. Det skal ikke vises bunkai i lagkata-finalen.
Kumite: Klassene vil bli avviklet etter WKF – reglementet som basis, men med følgende norske tilpasning: se Tilleggsbestemmelser for yngre utøvere.

Foto og film
NKF opplyser om at det kan bli tatt bilder og film fra arrangementet med deltagere og funksjonærer som kan bli publisert i redaksjonell sammenheng å www.kampsport.no

Forbehold om avlysning
Norges Kampsportforbund forbeholder seg retten til å avlyse stevnet eller klassene ved lav påmelding eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. Ved avlysning tar NKF intet ansvar for eventuelle bestilte billetter, hotell eller andre kostnader klubben har tatt i forbindelse med stevnet.
Det er veldig viktig at lagledere holder seg oppdatert å www.kampsport.no i ukene før stevnet for detaljerte timeplan.