Informasjon fra WKF/Olympisk Karate Grenkomiteen

Publisert 12.04.2019

Den nye grenkomiteen for olympisk karate/WKF-karate har kommet i gang med sitt arbeid.

Komiteen har nylig vedtatt et nytt budsjett og er glade for å kunne informere om at det er satt av penger til ny og økt aktivitet på flere fronter.

Komiteen har satt av penger til både kata og kumite på regionsnivå med nye «kick-off»-samlinger i september og januar, i tillegg til regionale samlinger og kurs for trenere. Septembersamlingen er starten på oppkjøringen til Nordisk mesterskap og januar-kick-off markerer starten på OL-året. Det kommer mer informasjon direkte til WKF-klubbene snart.

Stevner

På stevnesiden, settes det sammen noen stevner/regionscuper rundt om i landet til en Norgescup. Her blir det mulig å samle poeng gjennom å delta på flere stevner slik at man jobber mot en sammenlagtseier gjennom året. Poeng og ranking blir regnet ut gjennom Sportdata. Følg med, mer informasjon kommer.

Dommere

Dommerne skal heretter få en fast kompensasjon for å delta på stevner i tillegg til at reise og opphold blir dekket. Hvor høy lisens og hvilke oppgaver man har kommer, påvirker kompensasjonen. Det blir foreløpig fire dommerkurs rundt om i landet i 2019 og vi håper at så mange som mulig får tatt dommerkurs snarest, slik at alle klubber har minst en dommer. Det er viktig å ha mange dommere på regionsnivå, slik at man reduserer kostnader til stevner ved å slippe å «importere» dommere fra andre regioner. Dette øker det økonomiske overskuddet for stevnearrangørene og det blir lønnsomt for klubbene å ha flere dommere.

Coacher

Coachkurs og coachlisens blir et nytt tiltak. I første omgang blir det en frivillig ordning og vi tar sikte på å avholde coachkurs i forkant av alle stevner. Det er tenkt at det skal spare klubbene fra økonomiske belastninger og unødvendig diskvalifisering gjennom bedre og oppdatert kjennskap til regelverket. Ved alle større stevner i utlandet er det nå krav om coachlisens og det avholdes coachkurs.

Ved spørsmål kan grenkomitéen kontaktes.