Forslag på kandidater til styret i karateseksjonen

Publisert 13.01.2016

Forbundstinget skal holdes 4.-5. juni 2016. Valgkomiteen ønsker forslag på gode kandidater som har engasjement og lyst til å påvirke og tilrettelegge den idrettslige utviklingen innen karate.

Dagens styre ser slik ut og alle står på valg for neste 2-årige tingperiode:
Styreleder                    Svanhild Sunde                 Trondheim Karateklubb
Nestleder                     Åge Thoen                         Santokai Karateklubb
Styremedlem               Jannikke Berger                 Bergen Karate og Kampsportklubb
Styremedlem               Nils Petter Wold                Troll Karateklubb Bushido
Styremedlem               Elisabeth Knudtzon            Tromsø Karateklubb
Varamedlem              Kate Gry Bache Larsen      Bærum Kampsportklubb
Varamedlem              Michael Sautter                  Lura Karateklubb

Karatestyrets oppgave er å organisere konkurransefrie tiltak (treningsleirer, seminarer, graderinger), rekruttering, utviklingsarbeid, konkurranser og dommerkurs via komiteer og frivillige, samt følge opp de økonomiske forhold.

Hvis du kjenner noen som bør være med og styre dette arbeidet, vennligst send forslag på kandidater til valgkomiteen: valg2016karate@kampsport.no

Det er en fordel at kandidaten er forespurt, men ingen betingelse. Kandidaten må være over 15 år. Valgkomiteen følger opp kandidaten direkte.

Med vennlig hilsen valgkomiteen
Kjell Sivertsen
Ingrid Bjordal
Harald Bauck
Maren Hardeland Øvsthus