Presidentskapets oppdatering rundt karate-konflikten

Publisert 06.12.2022
Redigert 07.12.2022

Kampsportforbundet (NKF) har ikke og har heller ingen planer om å sanksjonere mot utøvere som deltar i konkurranser i regi av andre konkurrende organisasjoner. Her skal også karateforbundet (NK) ha honnør. De vedtok tidlig at de ønsket et amnesti for utøvere fra klubber som stod utenfor karateforbundet. Slik vi i kampsportforbundet har forstått det har World Karate Federation (WKF) lagt ned forbud mot dette amnestiet.

Presidentskapets tilsvar til NRKs sak om konflikten i det norske (sports)karate-miljøet.

WKF har satt som krav at alle som skal delta i internasjonale konkurranser skal være medlem i en klubb med medlemskap i NK. Dette vedtar de til tross for at det er en konflikt innad i det norske «WKF» karate-miljøet som de er godt opplyst om og kjent med. Både NK og NKF har forsøkt å være pragmatiske i forhold klubbskifte for utøvere som har ønsket dette. Men selvsagt er klubbidentiteten viktig for mange utøvere og deres støtteapparat. Dette har derfor ikke løst alle utfordringene.

Kampsportforbundet hindrer ikke internasjonale utøvere

I NRK-artikkelen heter det at Karatepresidenten kaller det hele et «maktovergrep» og mener at Kampsportforbundet, som ligger under Norges idrettsforbund, bevisst saboterer for karatesporten.

– NIF har oppfordret til dialog for å skjerme utøverne. NKF har gjennom hele denne prosessen invitert til og ønsket dialog. I forhold til NK har vi hatt en begrenset men likefult eksisterende dialog og vi har fått tak i hverandre når vi har hatt behov for å snakke sammen, sier visepresident i Norges Kampsportforbund, Tore Bigseth – og fortsetter:

– Vi vil fortsette å være åpne og stille opp for å forsøke å finne løsninger og utøverne har organisasjonsfrihet.

Vedtak med tolkning av NIFs lov §14-6

Det å tvinge våre klubber til å velge forbund, altså vært en beslutning forbundsstyret i NKF ikke har tatt lett på. Vi er godt kjent med at dette er en alvorlig konsekvens for klubbene. Etter en lang og grundig behandling som førte frem til styrets beslutning valgte vi likevel å avvente innføringen av dette til forbundstinget. Vi ønsket at alle klubber uavhengig av hvor de stod i denne konflikten kunne stille med stemmerett på tinget. Tinget bekreftet styrevedtaket med et stort flertall.  Etter tinget i begynnelsen av juni har alle de klubbene dette gjelder fått flere henvendelser om vedtaket. Og først i oktober gjennomførte vi dette.

Intern konflikt blant «WKF-klubbene»

Konflikten i Norge har blitt forsøkt tegnet som en konflikt mellom WKF og de tradisjonelle karate-stilartene. Dette mener vi er feil. Konflikten er først og fremst internt mellom «WKF»-klubbene i Norge.

Dette ser man blant annet på antall deltakerklubber under årets to Norgesmesterskap arrangert av NK og NKF med henholdsvis 18 og 21 deltakerklubber på resultatlistene. Det er dessverre en splittelse i det norske WKF-miljøet.

De som utgjør et mindretall og som derfor ikke har vunnet fram på de demokratiske arenaer som er tilgjengelig i idretten har valgt å starte opp et konkurrendende forbund. Det fremstår som urimelig at NKF aktivt skal hjelpe et konkurrerende forbund, som er i direkte konflikt med flere av våre medlemsklubber fra samme miljø.