Arbeidet med grenkomiteene – veien videre   

Publisert 28.05.2019
Redigert 29.05.2019

Karate-seksjonen er nå godt i gang med arbeidet med de nye grenkomitéene. Grenkomiteene er sammensatt av representanter fra de største stilartene, samt én person fra seksjonsstyret. Komiteene har god balanse både når det gjelder kjønn og geografi.  

 –Karate-seksjonen er glade for å ha fått etablert svært motiverte grenkomiteer, hvor alle tillitsvalgte brenner for å få til det beste for sine respektive idretter. Dette lover godt for at seksjonen vil nå vår uttalte målsetting: Et godt samarbeid til felles beste for medlemmene våre, sier seksjonsleder Jannikke Berger.  

Gjenspeiler medlemsmassen  

For å oppnå strategiene lagt for hele forbundet, tror karate-seksjonen sterkt på at organisasjonsmodellen som nå prøves ut, er et steg i riktig retning. 

 - Det vil legges noen felles føringer, som en type styringsmodell. Budsjettet i seksjonen vil også bli fordelt etter en nøkkel som gjenspeiler medlemsmassen de forskjellige grenkomitéene representerer. Når det gjelder de nye grenkomiteene og organisasjonsmodellen er allikevel ingenting hogget i sten, og det er derfor viktig med konstruktive tilbakemeldinger før neste Forbundsting, påpeker Berger.  

Behov for å kontakte din komité? 

Frem mot Forbundstinget 2020 vil du som medlem, representant for din klubb eller idrett, kanskje ha behov for å kontakte grenkomiteene. Dette kan du gjøre ved å sende en epost til post@kampsport.no. Henvendelsen vil deretter bli videresendt til den aktuelle komiteen, og samtidig fulgt opp av administrasjonen.Daniel Sønstevold er kontaktperson i administrasjonen. 

Fortløpende informasjon  

Informasjon vedrørende arbeidet med grenkomiteene vil publiseres fortløpende på kampsport.no. Det samme vil referater fra de forskjellige grenkomiteene.