Slik er det å være karatedommer

Publisert 11.11.2014
Redigert 09.07.2018

Slik er det å være karatedommer

1 Innledning

Å være dommer i idretten er en spesiell, men viktig oppgave. Når du velger å være dommer stilles det en del krav til deg. Dette fordi du har makt til å ta viktige avgjørelser, og fordi du representerer din idrett, ditt forbund, dommermiljøet og deg som person. Det er mange som har forventninger til oss dommere; utøvere, coacher, kollegaer/TM, foreldre, publikum osv. Derfor er det viktig at vi som gruppe alltid opptrer korrekt og forbereder oss til den jobben vi skal gjøre. Det er viktig at du som dommer blir oppfattet som rettferdig, objektiv, nøytral, og i stand til å foreta beslutninger ut fra regelverket og under et hardt press. Det er i stor grad dommerne som kjører konkurransene. Gjør vi en god jobb får vi de riktige vinnere i klassene, lite skader på stevnet og stemninga i hallen blir god. Og klarer vi å behandle alle med respekt og rettferdighet vil alle føle seg velkommen og være positive til å stille på konkurranse igjen.

Her følger en samling med regler som sikkert er en selvfølge for mange. Likevel er det viktig at vi har en felles forståelse av de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder, og som alle dommere må forholde seg til. Dette skrivet bør leses før hvert stevne som en forberedelse på lik linje med WKF -­ regelverket.

2 Antrekk

2.1 Antrekk ved stevner, møte, kurs etc.

Dommerantrekket er med på å fremheve vår posisjon til å kunne ta bestemmelser (dømme)– noe ingen andre kan gjøre. Uniformen vår fremhever vår posisjon og samler oss dommere som gruppe. Regelverket til WKF, Artikkel 2, har klare regler for regelverket til både dommere og utøvere. Dommere har forventninger til hvordan utøverne skal kle seg, derfor er det viktig at vi er korrekt antrukket i henhold til regelverket selv. Antrekket skal være i orden, og det er viktig at antrekket passer kroppen og at det ser bra ut. Stryk skjorter og bukse og send antrekket til rens innimellom. Farge på bukse skal være i henhold til WKF regelverk. En skopuss kan også være på sin plass av og til! Husk fløyte! Nytt antrekk finansieres gjennom reiseregninga. Nye dommere får tildelt støtte (kr. 1000,-­‐ etter tilsendt kvittering) til antrekk via styret i karateseksjonen.

Vi møter opp til alle dommerkurs, dommerbriefinger, reiser (se nede), workshop og stevner i korrekt antrekk. Nasjonalt benytter vi det offisielle slipset fra NKF. Vi dømmer uten klokke/armbåndsur, tyggegummi og snus.

2.2 Antrekk ved offisielle reiser

I de aller fleste tilfeller vil dommere benytte dommerantrekk ved reiser. Vi gjør det alltid når vi reiser som gruppe, sammen med landslaget eller til internasjonale stevner i regi av EKF eller WKF. Unntak avtales med DK på forhånd, eks. ved svært lange reiser eller hvis dommerbriefing er på en annen dag enn reisedagen. Dersom annet reiseantrekk benyttes under reisen må man ha komplett dommerantrekk med i håndbagasjen i tilfelle din bagasje blir forsinket eller feilsendt. Husk du er selv ansvarlig for å stille korrekt antrukket ved kurs/stevnestart, uansett om du skifter hjemme eller tar med deg antrekket som håndbagasje på deler av reisen. I tillegg til beskrevet utstyr må du ha med:

 • Dommerfløyte
 • Ekstra slips
 • En ren hvit kortermet skjorte for hver stevnedag. Ha alltid en i reserve
 • Sko til bruk på Tatami
 • Dommerpass (EKF, WKF)
 • Innkalling/stevneinfo
 • Hotell info.
 • Pass
 • Billetter
 • Valuta/ kort

3 Internasjonal dømming

Norge som karatenasjon har et godt renommé internasjonalt. Det er et renommé og en tillit som har blitt bygd opp over lang tid. Derfor har vi spesifikke regler for hvem og når det er aktuelt å dømme utenlands. Hvis du skal dømme stilartsmesterskap utenlands kan du gjøre det uten å informere eller spørre DK om det.

I henhold til Forbundsstyrets vedtak 49, §10.6, med virkning fra november 2015:

«Det er dommerkomiteen som tar ut dommere til regionale, nasjonale og internasjonale konkurranser. Ingen dommere kan dømme uten at man er tatt ut av dommerkomiteen.»

Dette vil med andre ord si at ingen dommere kan reise til internasjonale stevner uten å ha blitt tatt ut til å representere Norge av DK. Dette gjelder uansett om man betaler for reisen selv.

Ved utenlandsreiser skal det utpekes en reiseleder som tar seg av koordinering av bespisning, fotografering og det sosiale utenom den tiden vi er i hallen. I tillegg skal vi på hver reise sette opp møtetidspunkt for interne briefinger og samlinger i dommergruppa. Sørg for at du informerer andre om dine bevegelser og at du selv får med deg informasjon om det som skjer. Selv om du ikke er tatt ut til finaler på mesterskap, forventes det at man observerer disse. Situasjoner under finalene er lærerike og viktige for egen utvikling som dommer.

4 Kommunikasjon

4.1 Kommunikasjon med DK og forbundet

God kommunikasjon er viktig.

Svar på e-­‐post, SMS, brev og innkallinger så fort du har anledning. Det er lov å være syk, og det er lov å takke nei til invitasjoner hvis stevnedatoen ikke passer med dine planer. Men det er viktig for gjennomføringen av konkurransene at alle følger de tidsfristene som er gitt.

(Husk at fra 1. januar 2016 skal all påmelding til stevner og kurs, skje via Sportsdata. Klubben din har mottatt innloggingsinformasjon.)

Skifter du adresse, e-­‐post adresse, telefonnummer etc. er det viktig å informere DK om dette. Hvis du av en eller annen grunn må ta en pause i dømminga, er det mulig å” fryse” lisensen for en periode etter avtale med DK. Du er velkommen tilbake, og må bare ta en teoretisk test for å begynne igjen.

Husk å gi DK beskjed hvis du flytter utenlands for å studere, eller ønsker å prioritere annerledes i en periode.

Hvis du blir syk eller noe akutt oppstår og du ikke kan møte opp på stevnedagen eller du blir forsinket, er det svært viktig at hoveddommer får beskjed så fort som mulig og før stevnet begynner. Det samme gjelder også hvis det viser seg at du kan komme og dømme på et stevne du tidligere har sagt nei til – gi beskjed! Det er hyggelig og flott at du kan komme, men det blir lettere å registrere deltakelsen din og plassere deg på ei matte hvis hoveddommeren vet at du kommer.

Reiseregninger finner du ved siden for reiseoppgjør og utgiftsrefusjon og fylles ut etter de retningslinjene som er gitt. Send reiseregningene inn innen fristen, alle reiser må avtales med forbundet på forhånd.

Ta vare på informasjon om hvor og når du skal møte.

Hvis du lurer på noe eller er misfornøyd med noe må du gå tjenestevei.

Husk at hvis vi aldri hører noe fra deg på forespørsler eller aldri ser deg på stevnene, tar vi det som et tegn på at du ikke er med lenger.

4.2 Kommunikasjon i dommergruppa

Regelverket er veldig klar på hvem vi skal diskutere avgjørelser med: (Artikkel 12, XI)

 1. Tatami Manager
 2. Dommerkomiteen
 3. Appeals Jury

Husk at avgjørelser ikke skal diskuteres med coacher, utøvere, andre dommere eller andre personer i eller utenfor karatemiljøet. Hvis du vil gi tips til forbedringer, Gjør dette på en hyggelig og positiv måte. Det er lov å skryte av hverandre! Ta vare på din kollega og sørg for at han/hun føler seg trygg i den rollen de er tildelt.

Vær oppmerksom på hvordan du omtaler utøverne, instruktørene og klubber.” Forhåndsomtale” kan gjøre panelet forutinntatt og kan hindre dommere i å gjøre (korrekte?) valg ut i fra sitt ståsted. Det er viktig at vi starter med” blanke ark” og dømmer på grunnlag av det vi ser under matchen.

Vi skal ikke dømme på det andre sier og mener, eller ut i fra hva utøverne har gjort tidligere – ei heller ut i fra hvordan andre vil reagere på utfallet. En dommer må kunne ta upopulære, men korrekte, avgjørelser ut i fra regelverket.

For ordens skyld kan det være lurt å være bevisst på hvordan vi snakker med coacher og utøvere under stevnet. Dette for å opprettholde din habilitet. Husk at vi blir observert fra tribunen hele tiden. Hvis vi står og snakker med en coach i pausene sender det ut signaler til utøvere og tilskuere. Vær oppmerksom på eget humør og kroppsspråk. Dårlig humør smitter. Pass på ansiktsuttrykk, grimaser, hoderisting og kommentarer i alle situasjoner. En Judge som rister på hodet under matchen ser dumt ut fra tribunen. Det er heller ikke med på å gi Referee den støtte og selvtillit han/hun trenger.

Derimot kan smil, litt selvironi, skryt, hjelpsomhet og god kommunikasjon få alle til å slappe av og prestere godt som et team. Vær gjerne konstruktiv og ha et ønske om å få utvikling, men kritiser ikke utøvere, dommerkollegiet, styret/styremedlemmer, ansatte i Forbundet, coacher, foreldre osv.

5 Stevner

5.1 Før stevnene

Forbered deg til alle stevner (spesielt til barnestevnene!) Dvs. delta på treningene i dojo og les regelverket nøye før hvert stevne. Møt presis, uthvilt og frisk i korrekt antrekk på stevnet. Husk at utøverne trener flere ganger i uka – de fortjener oppdaterte dommere som kan yte sitt beste. Vær forsiktig med alkohol før stevnene og på banketten etterpå. Vær spesielt på situasjoner der vi reiser sammen med yngre utøvere.

5.2 Dømming av barn

Det å dømme barneklasser er en spesielt krevende oppgave. En av årsaker ligger i de små justeringene vi har i WKF -­‐ regelverket og tilpasningene vi har lokalt. En annen utfordring er at barn har ikke den konkurranseerfaringen eller karatebakgrunnen som voksne utøvere ofte har. Barn har ofte med seg voksne på stevnene som har en foreldrerolle – ikke nødvendigvis med så mye karatebakgrunn. Når vi dømmer barn kan det også være fornuftig å ha i bakhodet at barn er barn.

Tenk spesielt over tegngiving, stemmebruk, plassering og din egen fremtreden under konkurransen. Eksempelvis kan den lille ekstra pausen, eller et nikk, gjøre mer nytte enn en å tildele straff i kategori 2. Tenk alltid belønning fremfor straff. Bruk din pedagogiske teft på en fornuftig måte. Vår jobb er ikke å hjelpe barn med konkurransen – til det har de foreldre og coacher. Men vi kan være med på å gjøre opplevelsen bedre for de som er der hvis vi opptrer på en fornuftig måte. Husk at de unge utøverne er fremtidens svartbelter, dommere og NM-­‐vinnere!

5.3 Mens vi dømmer

Gi Referee den beste servicen du kan gi som Judge, vis tydelig med flagg når du ser en situasjon. Til gjengjeld skal Referee legge merke til deg og din plassering. Det å være Judge er en viktig jobb. Støtt en bedre plassert kollega hvis du mener at alle seks kriterier er oppnådd. Tvihold ikke på din mening hvis andre skulle mene annerledes enn deg. Ta ikke på utøverne (berøre), dette kan oppfattes negativt. Den rutinerte dommeren tenker belønning (poeng) fremfor straff.

Hvis du må forlate din tildelte tatami under stevnet, gi alltid beskjed til TM (Tatami Manager) før du går. Dette er viktig for gjennomføring av stevnet. Hvis du ikke er helt i form under stevnet, eller føler deg” rusten”, er det lov å si ifra om det. Det er viktig for alle at du er trygg i den rollen du har. Som” all styles – dommere” er vi åpne for alle stilarter og deres tradisjoner – og vi er villige til å lære mer om hva andre praktiserer. NKF skal vise nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemning. Det er viktig at alle føler seg velkommen.

5.4 Tilbakemeldinger

Av og til kan tilbakemeldinger fra matteansvarlig virke urettferdig og veldig direkte. Husk at tilbakemeldingene du får er ment å hjelpe deg til å utvikle deg videre. Det er de beste og mest rutinerte om blir satt til å gi råd og veiledning til de andre. Stol på den rutinen og erfaringa de har. Tilbakemeldingene er ikke ment som kritikk av deg som person. Alle mennesker og dommere gjør feil – også de med mest erfaring. Prøv å bruke den nye informasjonen du får til noe positivt og konstruktivt – de er gitt i beste mening.

Unngå å rote deg inn i lange bortforklaringer, foredrag om ditt syn på karate eller sammenlikning med feil som andre dommere skulle kunne gjøre. Bruk tilbakemeldingene til å utvikle deg videre som dommer. Skulle du bli spurt av TM (Tatami Manager) om hvorfor du dømte som du gjorde, er det viktig at du klarer å forklare deg i henhold til gjeldende regelverk. Dette klarer du fint om du stiller forberedt til stevnet.

Hvis du er uenig eller frustrert, ta det først opp med de(n) det gjelder. Er du følelsesmessig engasjert i tillegg kan det være lurt å vente til pulsen er på hvilenivå. Konfliktene tar vi internt – utad er karatedømming det gøyeste vi kan holde på med! En karatedommer med ambisjoner unngår å dyrke sin misnøye.

5.5 Et steg videre

For oss dommere står utfordringene i kø, best mulig forberedelser til hvert stevne tilsier at vi må ta en tur innom regelverket for å forsikre oss om at regelkunnskapen er best mulig på stevnedagen. Flere av dommerne begynner å få noen år på baken som Judge og ambisjonene varierer. Noen synes det er greit som det er og enkelte har ambisjoner om videre avansement til referee. Uansett ambisjonsnivå, må vi kunne, og praktisere regelverket best mulig. Den som ønsker å ta et steg videre må også benytte seg av de anledninger som byr seg.

Blir en spurt om å ta oppgaven som referee og har en ambisjon om videre avansement bør en svare ja og ta til seg det som kommer av tilbakemeldinger på utførelsen i etterkant. Derfor bør den ambisiøse forberede seg ved å tørrtrene på tegn og signaler, plassering på matta ved tildeling av poeng/straff (kumite) og beherske sitt eget stressnivå. Når en praktiserer som referee må en i tillegg finne riktig plassering i forhold til utøverne på matta, opprettholde en god kommunikasjon med Judge og panelet, å være bevisst på at de seks scoringskriteriene som utøverne har, også i stor grad gjelder for den som til enhver tid utøver sin dommergjerning.

5.6 Roller

Pass på din rolle som dommer. Er du karatedommer er det karatedommer du er. Da kan du ikke under samme stevnene være coach, engasjert klubbtrener eller klubbleder, klubbfotograf, far/mor på sidelinja, stilartsansvarlig, supporter, reiseleder for klubben osv. Det kan være problematisk å veksle mellom det å være dommer og coach på ulike stevner. Men dette kommer helt an på deg som person. Det kan være problematisk at du er kollega på et stevne og en som protesterer på dine kollegaer i et annet stevne. Tenk over din rolle uansett hva du velger.

Du SKAL ikke drive politisk virksomhet som dommer! Dette trekkes inn i dømminga og blir et moment der din troverdighet som en nøytral beslutningstaker svekkes. En god dommer har en tilbaketrukket og anonym rolle, det er utøverne som skal være i fokus. Ikke involver deg i debatter på Internett, og vær påpasselig på hva du skriver på hjemmesider og sosiale medier.

Du skal ikke dømme utøvere fra egen klubb eller familiemedlemmer (Kata/ Kumite Artikkel 4, 2). Internasjonalt dømmer vi ikke utøver fra eget land. En sjelden gang er vi nødt til å bruke dommere fra samme klubb, men da skjer det under åpne og avtalte forhold. Det er ditt ansvar å gi beskjed hvis det oppstår en interessekonflikt – la matteansvarlig avgjøre hvor du skal plasseres. Hvis du ser at du er satt opp i en match med en av dine utøvere – vis diskret at det er noe galt. Å reise seg opp og vifte med begge flaggene er helt unødvendig.

For at en dommer skal få godkjent sin deltakelse på et karatestevne må man delta både på briefing i forkant og debrifing etter stevnet. Alle dommere må være tilstede i hallen senest 30 min før stevnestart, og i god tid før dommerbriefingen starter. Er man forsinket eller må forlate stevne tidligere skal dette avklares med hoveddommer.

5.7 Røyking og alkohol

Der er fortsatt noen dommere som bruker pausene på stevnene til å trekke ut å ta seg en røyk. Da er det veldig viktig at dere tar denne «rundt hjørnet» og ikke rett utenfor døren. Dette er spesielt viktig ved stevner hvor barn deltar, da vi skal være gode rollemodeller og barn spesielt ser veldig opp til oss, ha dette i bakhodet når dere trekker ut for litt «frisk luft». La ikke snusbokser og sigarett esker ligge åpent å synlig.

I henhold til NIFs regelverk er bruk av alkohol eller andre rusmidler i forbindelse med stevner forbudt.

6 Etiske retningslinjer for dommere

Idrettene i kampsportforbundet forholder seg til disse fellesreglene:

 • Som dommer får du en unik mulighet til å utvikle deg innen din idrett og som leder. Du får en bedre forståelse for idretten, og som dommer vil du utvikle dine lederegenskaper slik at du blir en bedre leder.
 • Du vil som dommer få en unik mulighet til å representere klubben din og etter hvert kan du også få muligheten til å representere idretten din nasjonalt og internasjonalt.
 • Det å være dommer er en viktig funksjon og dommeren vil være i konstant fokus både før, under og etter konkurransen. Det er derfor viktig at dommerne har felles uniformering og har felles etiske regler slik at dommerne kan representere klubben og forbundet på en etisk god måte.
 • Kampsportforbundet ønsker å sette fokus på dommerens plass i det etiske bildet og forebygge sitasjoner som kan skade omdømmet til kampsport og dommerens rolle.
 • Vær upartisk. Som dommer, vil jeg håndheve gjeldene konkurranseregler på en rettferdig og upartisk måte, og viser ingen favorisering til en konkurrent eller en annen konkurrent.
 • Ha alltid som mål å realisere de idealer som er i din idrett. Prioriter utøverens sikkerhet og helse over alt annet.
 • Vis respekt for utøvere, trenere og støtteapparat og vær åpen for å begrunne dine beslutninger. Ta alltid ansvar for dine beslutninger.
 • Akseptere konstruktiv kritikk og tilbakemeldinger fra veiledere og bruke dette til å bli en bedre dommer.
 • Søk kunnskap og vær oppdatert på din idretts utvikling og opprettholde en forsvarlig fysisk kondisjon slik at du kan fungere som en dommer.
 • Unngå bruk av nedsettende språk og skjellsord i forhold til idrettens aktører.
 • Behandle alle utøvere likeverdig uavhengig av kjønn, seksuell orientering, etnisitet, politisk og religiøs tilhørighet.
 • Avstå fra involvering med supportere og diskusjoner på sosiale medier.
 • Det er viktig at dommere vet at det er klart skille mellom hobby, egeninteresser og hva som er forbundets representasjonsoppgaver og at dommeren ikke skal påvirke forbundet for å fremme egne økonomiske eller sportslige interesser.
 • Utnytt aldri din virksomhet som dommer til å fremme egne interesser påkostning av utøverens og/eller idrettens interesser.
 • Det er spesielt viktig at dommere viser respekt og tar hensyn til kulturelle forskjeller ved innveining og påser at kvinnelige dommere tar innveiing for kvinner og herrer tar innveiing for herrer.
 • Begrense sin kontakt til utøvere og coacher til grunnleggende hilsninger og ikke spise eller sosialisere seg med deltagende utøver og coacher i løpet av konkurransen.