Vellykket ledersamling avholdt

Publisert 11.09.2017

8.-9. september avholdt Norges Kampsportforbund årets ledersamling. Forbundsstyret, seksjonsstyrene, stilartsledere og unge ledere deltok, og totalt var over 70 deltakere på plass. Sentralt for arbeidet denne helgen var påbegynnelsen av arbeidet med ny langtidsplan.

Administrasjonen har i perioden oktober 2016 til april 2017 deltatt i en arbeidsgruppe sammen med judoforbundet og bryteforbundet. Her har man utarbeidet ulike scenarier for medlemsklubbene våre frem mot 2032, samt utfordringer og muligheter forbundet med disse.

Scenariodokumentet og presentasjonen av scenariene ble fremlagt fredag kveld, og dannet grunnlaget for diskusjoner gjennom helgen. De 70 fremmøtte ble delt inn i grupper på bakgrunn av seksjonstilhørighet, og gjennomførte en såkalt SWOT-analyse. Her utarbeider man en oversikt over de styrker, svakheter, muligheter og trusler som kjennetegner organisasjonen.

Veien fremover

– Planarbeidet som ble påbegynt denne samlingen, og det videre oppfølgingsarbeidet som vil gjennomføres av seksjonene, skal resultere i en langtidsplan frem mot 2024 som hele organisasjonen kan stille seg bak. Målet er at våre medlemsklubber skal være best mulig rustet til å møte utfordringene og gripe mulighetene som vil møte dem de neste 15 årene. Norges Kampsportforbund ønsker å takke alle fremmøtte for deltakelse og engasjement gjennom helgen, sier generalsekretær Trond Søvik.

Det fullstendige programmet for samlingen finner du her

I løpet av helgen ble også forbundsstyremøter, samt seksjonsstyremøter for karate, jujutsu og WTF-taekwondo avholdt. Sakslistene finner du her:

På flere av seksjonsstyremøtene ble også mulig deltakelse i NM-uka diskutert. Mer informasjon angående dette vil offentliggjøres så snart møtereferatene godkjennes.

Payback til stilarter

På forbundsstyremøtet ble det også orientert om at forbundsstyret nå har åpnet for kjøp av tjenester fra stilartene og en payback-mulighet ved kursregistreringer i Idrettsforbundets kursportal. For hver krone Kampsportforbundet får i tilskudd for registrerte kurs får respektive stilart 50 øre. Ytterligere informasjon vedrørende dette finner du her.

– 26 stilartsorganisasjoner har så langt inngått samarbeidsavtale med Norges Kampsportforbund. Vi oppfordrer nå alle disse til å ta kontakt med administrasjonen for hjelp og støtte til å komme i gang med kursregistrering, sier generalsekretær Trond Søvik.