Taekwondo WTF

 Tingprotokoller:

Styreprotokoller og sakslister 2016-2018

Sakslister:

Protokoller:

Arbeidsgruppeprotokoller og dokumenter 2015-2016

Arbeidsgruppen ble etablert på klubbledermøtet i november 2015 på Gardermoen.

Styreprotokoller 2014-2016

Styreprotokoller 2012-2014:

 

Styreprotokoller 2010 – 2012:

 

Styreprotokoller 2008 – 2010:

 

Styreprotokoller 2006 – 2008:

Styreprotokoller 2004 – 2006:

 

Styreprotokoller 2002 – 2004: