Varsel om endring i fellesbestemmelsene for alle grener

Publisert 22.10.2015

Endringer i fellesbestemmelsene

Fellesbestemmelsene for alle grener ble vedtatt endret av forbundsstyret 10. oktober 2016. Endringene vil gjelde fra 1. november 2015 og vil legges til grunn for neste års budsjett.

Paragraf 10, kapittel 4 i fellesreglene er endret. Dette for å få et mer helhetlig opplegg og bedre kostnadskontroll når det gjelder internasjonal representasjon i henhold til internasjonal plan, samt tilpasning av barneidrettsbestemmelsene.

Relevant for dommere

Vi gjør også alle dommere oppmerksom på den nye paragrafen, 10.6, hvor det fremkommer at det er dommerkomiteen som tar ut dommere til regionale, nasjonale og internasjonale konkurranser. Det kreves at en er tatt ut for å dømme.

Se nye regler nedenfor gjeldende fra 1.11.2015 (endringer fremhevet).

Relaterte linker

NKFs Stevnereglement Felles bestemmelser oktober 2015