fellesbestemmelser

Felles / Forbund
Varsel om endring i fellesbestemmelsene for alle grener - thumbnail

Varsel om endring i fellesbestemmelsene for alle grener

Endringer i fellesbestemmelsene Fellesbestemmelsene for alle grener ble vedtatt endret av forbundsstyret 10. oktober 2016. Endringene vil gjelde fra 1. [...]