Utsendelse av faktura for årskontingent utsettes

Publisert 13.03.2020

Norges Kampsportforbund har valgt å utsette utsendelser av fakturaen for årskontingent til klubbene.

Betaling av årskontingenten var planlagt utsendt innen kort tid. Årskontingenten faktureres klubbene to ganger i året basert på antall aktive og passive medlemmer. I forbundets lover er datoene for utsendelse regulert til 15.03 og 15.10. Forbundet har nylig mottatt henvendelser fra klubber vedrørende mulighet for utsettelse av denne fakturaen, og har derfor besluttet å avvente utsendelse.

Norges Kampsportforbund vil ta en nærmere vurdering i slutten av måneden angående nytt tidspunkt for utsendelse.

– Det er mulig at fakturering vil skje kort tid etter påske, og vi vil holde klubbene fortløpende orientert om ny dato for utsendelse. Klubbene bør i mellomtiden rydde i sine medlemsarkiver slik at faktureringsgrunnlaget blir korrekt. sier Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

Mulighet til å sette medlemskap som passivt

Da NIF nå avlyser all idrettsaktivitet med umiddelbar virkning, gjør vi oppmerksomme på at klubbene selv har mulighet til å innvilge passiv status til sine medlemmer. På den måten kan fakturering av treningsavgiften stoppes i en periode, hvis klubben ønsker å gjøre dette i tidsrommet fremover, hvor det ikke avholdes treninger.

Emne: