Utsendelse av faktura for årskontingent utsettes ytterligere

Publisert 18.03.2020

Norges Kampsportforbund har valgt å utsette utsendelser av fakturaen for årskontingent til klubbene ytterligere.

Betaling av årskontingenten var planlagt utsendt i mars. Årskontingenten faktureres klubbene to ganger i året basert på antall aktive og passive medlemmer. I forbundets lover er datoene for utsendelse regulert til 15.03 og 15.10. Forbundet mottok i mars flere henvendelser fra klubber vedrørende mulighet for utsettelse av denne fakturaen, og generalsekretæren har besluttet på bakgrunn av dette å avvente utsendelse.

Ytterligere utsettelse

Som tidligere informert om ville Norges Kampsportforbund ta en nærmere vurdering i slutten av mars angående nytt tidspunkt for utsendelse. Dette er nå gjort, og det er nå bestemt at fakturering heller ikke vil skje i april.

–  Vi vil holde klubbene fortløpende orientert om ny dato for utsendelse. Klubbene bør i mellomtiden rydde i sine medlemsarkiver slik at faktureringsgrunnlaget blir korrekt. sier Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

Mulighet til å sette medlemskap som passivt

Da NIF nå avlyser all idrettsaktivitet med umiddelbar virkning, gjør vi oppmerksomme på at klubbene selv har mulighet til å innvilge passiv status til sine medlemmer. På den måten kan fakturering av treningsavgiften stoppes i en periode, hvis klubben ønsker å gjøre dette i tidsrommet fremover, hvor det ikke avholdes treninger.