Utøverkontrakter og avtaler

Publisert 11.02.2020

Forbundet reviderte høsten 2019 alle utøveravtaler. Standardavtale mellom klubb og utøver, samt arrangøravtale, ble også revidert.

Forbundet utarbeidet de nye avtalene for å tydeliggjøre rettigheter og forpliktelser mellom forbund, klubb og utøver. Hovedmålet med revideringen er at klubber og utøvere skal få bedre muligheter til å hente inn markedsinntekter.

I januar 2020 ble utøvere og tillitsvalgte invitert til landslagsanlegget på Skullerud for en gjennomgang av avtalene. Gjennomgangen ble ledet av advokat Pål Kleven, som også bidro i revisjonen av alle avtalene.

Klipp fra gjennomgangen, samt oversikt over avtalene, finner du her.

Kan fås ved henvendelse

Med unntak av utøvekontrakene kan alle avtalene lastes ned. Utøverkontraktene kan fås ved å henvende seg til sportssjef Dag Jacobsen. Kommentarer og spørsmål vedrørende avtalene kan sendes til administrasjonen per epost (post@kampsport.no).