Utøverkontrakter og avtaler

Forbundet reviderte høsten 2019 alle utøveravtaler. Standardavtale mellom klubb og utøver, samt arrangøravtale, ble også revidert.

Forbundet utarbeidet de nye avtalene for å tydeliggjøre rettigheter og forpliktelser mellom forbund, klubb og utøver. Hovedmålet med revideringen er at klubber og utøvere skal få bedre muligheter til å hente inn markedsinntekter.

I januar 2020 ble utøvere og tillitsvalgte invitert til landslagsanlegget på Skullerud for en gjennomgang av avtalene. Gjennomgangen ble ledet av advokat Pål Kleven, som også bidro i revisjonen av alle avtalene. Klipp fra gjennomgangen, samt oversikt over avtalene, finner du nedenfor. Med unntak av utøvekontrakene kan alle avtalene lastes ned. Utøverkontraktene kan fås ved å henvende seg til sportssjef Dag Jacobsen. Kommentarer og spørsmål vedrørende avtalene kan sendes til administrasjonen per epost (post@kampsport.no).

Oversikt over avtaler

For alle Norges Kampsportforbunds avtaler er markedsbestemmelsene styrende.

Per januar 2020 har Norges Kampsportforbund følgende avtaler og bestemmelser:

Klipp fra presentasjon av gjennomgang

Innledning:

Markedsbestemmelser:

Kontrakt for fulltidsutøvere:

Kontrakt for representasjonsutøvere:

Kontrakt for rekrutteringsutøvere:

Avtale for stevneutvikling: