Kontrakter, avtaler og spilleregler

Forbundet reviderte høsten 2019 alle utøveravtaler. Standardavtale mellom klubb og utøver, samt arrangøravtale, ble også revidert.

Forbundet utarbeidet de nye avtalene for å tydeliggjøre rettigheter og forpliktelser mellom forbund, klubb og utøver. Hovedmålet med revideringen er at klubber og utøvere skal få bedre muligheter til å hente inn markedsinntekter.

I januar 2020 ble utøvere og tillitsvalgte invitert til landslagsanlegget på Skullerud for en gjennomgang av avtalene. Gjennomgangen ble ledet av advokat Pål Kleven, som også bidro i revisjonen av alle avtalene. Klipp fra gjennomgangen, samt oversikt over avtalene, finner du nedenfor. Med unntak av utøvekontrakene kan alle avtalene lastes ned. Utøverkontraktene kan fås ved å henvende seg til sportssjef Dag Jacobsen. Kommentarer og spørsmål vedrørende avtalene kan sendes til administrasjonen per epost (post@kampsport.no).

Felles spilleregler ved reiser, samlinger og konkurranser

For at alle som reiser til samlinger eller konkurranser i regi av NKF skal få en best mulig opplevelse og kunne følge seg trygge er det utarbeidet egne spilleregler som alle må undertegne før avreise.

Spillereglene gjelder både for utøvere og støtteapparat. Fellesreglene inneholder generelle regler ved reiset pluss regler i rettingslinjer for bruk av sosiale medier og seksuell trakassering.

Spilleregler NKF, sist oppdatert 2022

Oversikt over avtaler

For alle Norges Kampsportforbunds avtaler er markedsbestemmelsene styrende.

Per januar 2020 har Norges Kampsportforbund følgende avtaler og bestemmelser:

Klipp fra presentasjon av gjennomgang

Innledning:

Markedsbestemmelser:

Kontrakt for fulltidsutøvere:

Kontrakt for representasjonsutøvere:

Kontrakt for rekrutteringsutøvere:

Avtale for stevneutvikling: