Trond Berg valgt inn i styret til det europeiske taekwondo-forbundet

Publisert 21.09.2021

Pressemelding
Trond Berg fra Norges Kampsportforbund og Tøyen Taekwondo Klubb ble forrige uke valgt inn i styret til European Taekwondo Union (ETU/WTE) for fire år. – Jeg er glad for å få sjansen til å bidra til det som blir en svært spennende periode for europeisk taekwondo, sier Berg i etterkant av valget.

Valget av nytt styre til det europeiske taekwondoforbundet ble gjennomført i Istanbul, i forbindelse med det store Presidents Cup-stevnet som ble avholdt samme sted. Sakis Pragalos fra Hellas ble gjenvalgt som president.

Det europeiske taekwondo-forbundet innførte på kongressen de samme regler som IOC nå følger når det gjelder alder og kjønn: Medlemmer må ikke være eldre enn 70 år på valgdagen ved første gangs innvalg. Man kan ikke sitte som tillitsvalgt i flere enn tre perioder, og innen 2029 skal organisasjonen ha likeverdig kjønnsfordeling i styret.

Fra oppnevnt til valgt medlem

Trond Berg var en av 14 personer som ble valgt inn i styret på kongressen.

Berg har også sittet i styret i tidligere: Presidenten i ETU/WTE har anledning til å oppnevne enkelte styremedlemmer selv, i tillegg til de som velges av kongressen. Berg ble i 2017 oppnevnt av Sakis Pragalos, og har dermed fire års erfaring som styremedlem i organisasjonen.

Oversikt over styremedlemmer i det europeiske taekwondoforbundet i etterkant av årets valg finner du på organisasjonens hjemmesider.

Ambisiøse mål

Berg forteller at han glad for å bidra til at Norge blir enda mer involvert i styringen av internasjonal taekwondo, og forteller at han gjennom vervet ønsker mer ustrakt samarbeid mellom landene, samt å styrke utdanning på dommersiden.

– Dette er en fin mulighet for Norge til å bidra til å styrke en olympisk idrett internasjonalt. Det er viktig at vi engasjerer oss internasjonalt, og får anledning til å bidra til utviklingen. Det er selvfølgelig også positivt at norsk taekwondo-kompetanse anerkjennes internasjonalt.

Også sportssjef i Norges Kampsportforbund, Dag Jacobsen, er glad for at Berg får anledning til å ta del i utviklingen av europeisk taekwondo i det som blir en spennende periode.

– På kongressen ble ETUs langtidsplan for perioden 2021-2025 vedtatt, og som organisasjon har det europeiske taekwondo-forbundet satt seg spennende og ambisiøse mål: Blant annet har Europa som mål å bli beste verdensdel i sommer OL 2024 i Paris. Man har derfor etablert et omfattende utviklingsprogram for kadetter og juniorer med egne regionale konkurranser. I tillegg skal organisasjonen ha økt fokus på utviklingen av paraidrett. Man ønsker også å bistå medlemsnasjoner med veiledning og rådgivning, slik at man kan arrangere enda bedre og mer publikumsvennlige konkurranser, forteller Jacobsen.

Flere internasjonale verv

Berg er ikke alene om å være norsk representant i internasjonale kampsport-organisasjoner.

– Flere norske representanter sitter nå i viktige verv i det internasjonale karate-forbundet: Gunnar Nordahl er visepresident, Robert Hamara er medlem av dommerkomiteen og Kjell Gunnar Jacobsen er medlem av den tekniske komiteen. Alle tre har bidratt på forskjellig vis på den internasjonale karate-arenaen gjennom flere tiår, og vi er svært glade for å kunne bidra i den internasjonale styringen av en idrett som fikk sin olympiske debut i Tokyo i år, forteller sportssjef Jacobsen.

I tillegg er Kim Gibson, tidligere utøver og landslagstrener i wushu, nylig oppnevnt som medlem av det internasjonale wushu-forbundets (IWUF) Expert Advisory Panel. IWUF har her etablert et teknisk ekspertpanel til de forskjellige grenene innen wushu som nå jobber med å fastsette standardpensum som skal følges av wushu-utøvere over hele verden

 – Jeg er blant 12 personer som er oppnevnt som medlem av ekspertpanelet for nanquan (sydlige wushu/kung fu-stiler). Jeg har allerede gitt mine innspill og tilbakemeldinger, spesielt tilpasset vestlige forhold, noe som er svært viktig i en betydelig Asia-dominert idrett med tekniske krav som ofte krever at man er fulltidsutøver fra barnsalder. Det er selvfølgelig veldig stort å få en så «hands on» og viktig rolle i utviklingen av internasjonal wushu, forteller Gibson.